Uudised

Pärandniitude põhjalik uurimine tõi Eestile juurde hulga uusi lülijalgsete liike

Maaülikooli teadlaste uued ja huvitavad leiud heidavad valgust ämblike, ämblikulaadsete ja jooksiklaste rikkusele Eesti rannikualade ja EL tasandil olulistes erinevates elupaikades. Projektid SHOWCASE ja LIFE sidusad pärandniidud teatasid 44 uute lülijalgsete liikide leidudest Eesti ranniku erinevates elupaikades.

Ajakirjas Check List avaldatud artiklis (https://checklist.pensoft.net/article/111005/) on esitatud 44 seni registreerimata lülijalgsete liiki Eestis. Mõned neist uutest liikidest on uute teadmiste ja oskuste ning hiljutiste taksonoomiliste läbivaatuste tulemuseks. Mõnede liikide esinemine Eesti rannikuelupaikades võib intrigeerivalt viidata võimalikele kliimamuutustest tingitud liikide levikuala muutustele põhja suunas, selgitas maaülikooli elurikkuse ja loodusturismi õppetooli teadur Indrek Melts.

"See uuring kinnitab, et loodushoiu seisukohalt on oluline ka maapinnal elutsevate lülijalgsete järjepidev seire ja elupaikade sobivuse hindamine erinevatele taksonoomilistele rühmadele ning seda kõike just ülemaailmsete muutuste kontekstis."

Horisont 2020 projekt SHOWCASE (www.showcase-project.eu) ja LIFE + Nature projekt „LIFE  sidusad pärandniidud“ (https://pk.emu.ee/struktuur/elurikkusjaloodusturism/life-connecting/) panustasid oluliselt uute lülijalgsete liikide leidude avastamisele ja kirjeldamisele Eesti ranniku erinevates elupaikades, kus Eesti Maaülikooli töötajad registreerisid:
- 14 uut ämblikuliiki kokku 5161 isendist ja 125 liigist (~40% kogu Eesti ämblikuliikidest);
- 11 uut ämblikulaadse Prostigmata liiki ligikaudu 680 isendist;
- 20 uut ämblikulaadse Mesostigmata liiki rohkem kui 3000 isendist;
- 1 uue jooksiklase kokku 4011 isendist ja 92 liigist (~30% kogu Eesti jooksiklaste liikidest).

Aitäh kõigile väli- ja laboritööde abilistele, Keskkonnaametile ning maaomanikele ja -hooldajatele, kes andsid loa nimetatud projektide välitöödeks!

Täpsem informatsioon uutest liikidest: kaarel.sammet@emu.ee
Lisainformatsioon projektist SHOWCASE: indrek.melts@emu.ee
Lisainformatsioon projektist LIFE sidusad pärandniidud: kadri.tali@emu.ee

 

Allikas: EMÜ pressiteade