Mullateaduse õppetool

Mullateaduse õppetool panustab õppetegevuse, teadmussiirde, teadustöö ja arendustegevuse kaudu mullateaduse, agrokeemia, põllumajanduse, agroökoloogia ja keskkonnakaitsega seonduvate valdkondade jätkusuutlikkusse arengusse.  

 

VISIOON  

Oleme rahvusvaheliselt tunnustatud ja Eesti juhtiv mulla uurimise ja õpetamise keskus. 

 

MISSIOON 

Loome ja anname teadmisi muldade kestlikuks kasutamiseks ja kaitseks. 

 

Eesti Maaülikooli mullateaduse vastutusvaldkonna arengukava aastateks 2019-2025

 

Õppetegevus toimub kõigil kõrghariduse astmetel ning lisaks viime läbi sektorile suunatud täienduskoolitusi ja panustame mullateaduse valdkonna populariseerimisse.  

 

Teadustegevus- ja arendustegevus hõlmab endas nii baasteaduslikke uuringuid kui ka sektoriga koostöös läbi viidavaid rakendusuuringuid. Oleme osalised mitmetes rahvusvahelistes ja kohalikes teadus- ja õppearendusprojektides.