Mullateaduse õppetool

Mullateaduse õppetool hõlmab oma põhiõppe, kraadiõppe, teadustöö ja arendustegevusega mullateadust, agrokeemiat, maakasutust, agroökoloogiat ja keskkonnakaitset. Mullateaduse põhi- ja üldkursusi, agro-, metsa- ja maaparanduslikku mullateadust ning Eesti mullastikku õpetatakse põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise-, aianduse-, metsanduse-, metsatööstuse,- loodusvarade kasutamise ja kaitse-, keskkonnakaitse-, maainseneri-, tehnika ja majanduse erialadele. Agrokeemia loengukursused on kavandatud põhiliselt põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise ja aianduse erialadele. Maakasutuse erinevaid kursused on ettenähtud peale põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise erialade ka mõningatele metsanduse, majanduse ja maainseneri erialadele. Ökoloogiat ja keskkonnakaitset õpetatakse põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise ja aianduse kõrval ka loomakasvatuse, ökonoomika ja ettevõtluse, raamatupidamise ja rahanduse, mehhaniseerimine, energeetika, veterinaaria ning liha- ja piimatehnoloogia erialadele.


Erialaliseks tegevuseks on välja arendatud:
· Eesti peamisi muldasid hõlmav mullaprofiilide(monoliitide) kogu ehk “mullamuuseum.”
· Õppe- ja teadusliku uurimistöö otstarbeline muldade ja taimse materjali analüüsi laboratoorium.
· Erialase õppekirjanduse, käsiraamatute, kaartide ja arhiivimaterjalide kogu.
· Andmebaasid püsi- ja marsruut-uurimisalade pasporteerimise ning sealt kogutud pedoökoloogilise andmestiku kohta