Teadustöö

Teadus- ja arendustegevuse projektide fookuses on peamiselt agroökosüsteemide muldade kvaliteet ning selle arvestamine ja parendamine biomajanduse ja jätkusuutliku arengu eesmärkide täitmiseks.  

Olulisemad uuringute võtmesõnad on: mulla kvaliteet ja funktsioonid; muldade süstemaatika; mullakeemia ja -füüsika, mullaökoloogia ja -bioloogia; süsinikupõllundus; mulla orgaanilise aine dünaamika ja kvaliteet; toitainete- ja süsinikuringe muld-taim-keskkond süsteemis; süsinikupõllundus; taimede toitumine ja tasakaalustatud väetamine, muldade kaitse; mullainfo ja selle kasutamine. 

Kaasaegsel tasemel teadustöö läbi viimiseks on meil pika- ja lühiajalised põldkatsed ja teaduslabor. Rakendusuuringud toimuvad tihedas koostöös põllumajandustootjate ja nende esindusorganisatsioonidega (MTÜ Põllkultuuride Klaster, EPKK).