Käimasolevad projektid

Teadusprojektid

Maastikuarhitektuuri õppetoolil on lai valik teadushuve, millest paljud on seotud Eesti maastiku ja selle käekäiguga:
-Linna- ja maapiirkondade muutused ja areng nõukogudejärgsel ajal, näiteks kolhooside, sõjaväeobjektide, tööstus- ja elamupiirkondade pärand.
-Linnametsandus, kogukonnaaiad ja linnapõllumajandus kui osa linna rohetaristust
-Vabas õhus puhkamise kavandamine, kujundamine ja haldamine
-Metsamaastiku esteetika
-Avalikkuse osalemine maastiku planeerimisel ja haldamisel
-Maastik ja tervisNeed kajastavad õppetooli personali ekspertiise ja huve ning rahvusvahelisi uurimisprogramme.