Loodusturismi (LU) bakalaureuseõppe III kursus

30.11.2020 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus eksamiga lõpetamiseks

19. veebruar 2021 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

23. aprill 2021 – loodusturismi bakalaureusetööde elektroonse versiooni esitamine eelkaitsmiseks

23. aprill 2021 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

21. mai 2021 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

25. mai 2021 - Lõputööde esitamise tähtaeg.

Lõputöö esitatakse elektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega, saates selle õppekorralduse spetsialistile Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.ee) hiljemalt kell 15.00

25. mai 2021 - Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

3. juuni  2021 algusega kell 9.00 Bakalaureusetööde kaitsmine

15. juuni 2021 kell 11.00 PKI lõpuaktus aulas