Loodusturismi (LU) bakalaureuseõppe III kursus

30.11.2022 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus eksamiga lõpetamiseks

20 veebruar 2023 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

24. aprill 2023 – loodusturismi bakalaureusetööde elektroonse versiooni esitamine eelkaitsmiseks

22. aprill 2023 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

22. mai 2023 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

26. mai 2023 - Lõputööde esitamise tähtaeg.

 Täpsemad juhised lõputööde üles laadimise kohta tulevad üliõpilase ülikooli meilile. Probleemide korrall aitab õppekorralduse spetsialist Maire Vatsar , maire.vatsar@emu.ee.

26. mai 2023 - Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

1. juuni  2023 algusega kell 9.00 Bakalaureusetööde kaitsmine ruumis D239

20. juuni 2023 kell 11.00 PKI lõpuaktus aulas