Loodusturismi (LUm) magistriõppe II kursus

30.11.2022– Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsar avalduse lõputööga lõpetamiseks , näidates ära töö teema ja juhendaja (te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus 

20. veebruar 2023- Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks

Avaldus

17. aprill 2023 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

22. aprill 2023 kell 10.00 LU magistritööde eelkaitsmine ruumis D239

19. mai 2023 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

25. mai 2023 - Magistritööde esitamise tähtaeg.

Magistritööde üles laadimise kohta täpsemad juhised tulevad üliõpilase ülikooli meilile. Probleemide korral aitab õppekorralduse spetsialist Maire Vatsar , maire.vatsar@emu.ee

 26. mai 2023 - Magistritööde edastamine Eesti Maaülikooli raamatukogu DSpace lõputööde andmebaasi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

2. juuni 2023 algusega kell 9.00 magistritööde kaitsmine​ ruumis D239

20. juuni 2023 kell 15.00 PKI  lõpuaktus aulas