Keskkonnakaitse (KK) bakalaureuseõppe II kursus:

12. veebruar 2021 - Õppejõud esitavad lõputööde teemad.

2. märts 2021 - Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

5. veebruar 2021 - Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

18. mai 2021 - Üliõpilased on valinud lõputöö teema ja praktikakoha. Avaldus lõputöö teema ja juhendajate nõusolekuga või lõpueksamiga lõpetamiseks (õppedirektori nimele) esitatakse õppekorraldusspetsialistile (ruum D179).

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

7. mai 2021 - Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

31. mai 2021 - erialapraktika lepingud sõlmitud

 

Keskkonnakaitse (KK) bakalaureuseõppe III kursus:

 

27. november 2020 - üliõpilased, kes mingil põhjusel ei esitanud avaldust kevadel, peavad seda tegema nüüd.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

30. november 2020 - Erialapraktika tagasisideseminar

10. detsember 2020 -  Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

19. veebruar 2021 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

20. aprill 2021 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

5. mai 2021 - bakalaureusetööde eelkaitsmine

21. mai 2021 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

25. mai 2021 - Lõputööde esitamise tähtaeg

Lõputöö esitatakse elektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega õppekorralduse spetsialistile Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee) hiljemalt kell 14.00

25. mai 2021- Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/

4. juuni 2021 - KK bakalaureuseeksam kell 11.15 - 14.00 ruumis 2C1

7. juuni 2021 - KK  bakalaureusetööde kaitsmine

15. juuni 2021 kell 11.00 lõpuaktus aulas