Keskkonnakaitse (KK) bakalaureuseõppe II kursus:

 

10. veebruar 2023 - Õppejõud esitavad lõputööde teemad.

2. märts 2023 - Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

3. veebruar 2023 - Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

18. mai 2023 - Üliõpilased on valinud lõputöö teema ja praktikakoha. Avaldus lõputöö teema ja juhendajate nõusolekuga  (õppedirektori nimele) esitatakse õppekorraldusspetsialistile (ruum D179).

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

5. mai 2023 - Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

31. mai 2023 - erialapraktika lepingud sõlmitud

 

Keskkonnakaitse (KK) bakalaureuseõppe III kursus:

 

30. november 2022 - üliõpilased, kes mingil põhjusel ei esitanud avaldust kevadel, peavad seda tegema nüüd.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

30. november 2022 - Erialapraktika tagasisideseminar

9. detsember 2022 -  Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

20. veebruar 2023 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

20. aprill 2023 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

5. mai 2023 - bakalaureusetööde eelkaitsmine

19. mai 2023 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

25. mai 2023 - Lõputööde esitamise tähtaeg

Digiallkirjastatud lõputöö saadab tudeng ise hiljemalt kell 14.00 õppekorraldusspetsialistile Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).  

25. mai 2023- Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/

7. juuni 2023 - KK  bakalaureusetööde kaitsmine ruumis 2C5

20. juuni 2023 kell 11.00 lõpuaktus aulas