Keskkonnakaitse (KK) bakalaureuseõppe II kursus:

 

Lõputööga seotud kuupäevad

9. veebruar 2024 - Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja

5. märts - lõputööde teemade tutvustamine (kuupäev täpsustub detsembris, kui kevadsemestri tunniplaan on valmis)

6. mai 2024 - Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendajaga. Juhendaja ja üliõpilane lepivad kokku töö koostamise ajakava

17. mai 2024 - Avaldus lõputöö teema ja juhendajate nõusolekuga  (õppedirektori nimele) on esitatud  õppekorraldusspetsialistile lagle.lohmus@emu.ee 

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

 

Erialapraktikaga seotud kuupäevad

17. november 2023 - 3. kursuse erialapraktika tagasisideseminar (2.kursus saab kuulata 3. kursuse kogemusi)

2. veebruar 2024 - Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine

31. mai 2024 - erialapraktika lepingud sõlmitud

 

Keskkonnakaitse (KK) bakalaureuseõppe III kursus:

 

Lõputööga seotud kuupäevad

31. oktoober 2023 - üliõpilased, kes mingil põhjusel ei esitanud avaldust kevadel, peavad seda tegema nüüd

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

8. detsember 2023 -  Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku lõputöö koostamise edasine ajakava

20. veebruar 2024 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks

Avaldus

15. märts - lõputööde vaheseminar (kuupäev täpsustub detsembris, kui kevadsemestri tunniplaan on valmis)

19. aprill 2024 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

6. mai 2024 - bakalaureusetööde eelkaitsmine ruumis 2C5

17. mai 2024 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

24. mai 2024 kell 14.00 - Lõputööde esitamise tähtaeg

Lõputöö fail DigiDoc konteinerina tuleb üles laadida veebipõhisesse salvestusruumi: https://nextcloud.emu.ee/index.php/s/pPMcjsZRgiCRw7y

24. mai 2024- Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/

4.-5.  juuni 2024 - KK  bakalaureusetööde kaitsmine ruumis 2C5

19. juuni 2024 kell 11.00 lõpuaktus aulas

 

Erialapraktikaga seotud kuupäevad

17. november 2023 - Erialapraktika tagasisideseminar