Keskkonnakaitse (KK) bakalaureuseõppe II kursus:

11. veebruar 2022 - Õppejõud esitavad lõputööde teemad.

2. märts 2022 - Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

4. veebruar 2022 - Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

18. mai 2022 - Üliõpilased on valinud lõputöö teema ja praktikakoha. Avaldus lõputöö teema ja juhendajate nõusolekuga või lõpueksamiga lõpetamiseks (õppedirektori nimele) esitatakse õppekorraldusspetsialistile (ruum D179).

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

6. mai 2022 - Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

31. mai 2022 - erialapraktika lepingud sõlmitud

 

Keskkonnakaitse (KK) bakalaureuseõppe III kursus:

 

30. november 2021 - üliõpilased, kes mingil põhjusel ei esitanud avaldust kevadel, peavad seda tegema nüüd.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

30. november 2021 - Erialapraktika tagasisideseminar

10. detsember 2021 -  Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

18. veebruar 2022 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

20. aprill 2022 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

5. mai 2022 - bakalaureusetööde eelkaitsmine

20. mai 2022 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

25. mai 2022 - Lõputööde esitamise tähtaeg

Lõputöö esitatakse elektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega õppekorralduse spetsialistile Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee) hiljemalt kell 14.00

25. mai 2022- Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/

3. juuni 2022 - KK bakalaureuseeksam kell 11.15 - 14.00 ruumis 2C1

7. juuni 2022 - KK  bakalaureusetööde kaitsmine

20. juuni 2022 kell 11.00 lõpuaktus aulas