Aianduse (AI) magistriõppe I kursus

 

21. oktoober 2020

Õppejõud esitavad magistritööde teemad metoodikakomisjoni juhile.

novembri lõpp 2020

Üliõpilastel peavad olema magistritööde teemad valitud ja juhendaja nõusolekul registreeritud teemade tabelis 

AI magistritööde teemad

31. august 2021

Teadustöö praktika esimene osa peab üliõpilasel olema sooritatud ja õppejõu poolt sisse kantud.

 

Aianduse (AI) magistriõppe II kursus

 

19. veebruar 2021

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

29. aprill 2021

Eelkaitsmised on lõppenud. Eelkaitsmised toimuvad teadusseminaridena.

 

26. mai 2021

Magistritööde esitamise tähtaeg.

Töö esitatakse elektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee) hiljemalt kell 10.00

26. mai 2021

Magistritööd esitatakse  EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

1.-2. juuni 2021

Magistritööde veebipõhine kaitsmine https://videosild.emu.ee/b/pri-gf6-tv6

15. juuni 2021 kell 15.00

Lõpuaktus aulas