In English

Marika Mänd

Taimetervise õppetooli juht
professor, PhD CV ETISes
sotsiaalsed putukad, keskkonnasõbralik taimekaitse

marika.mand@emu.ee
Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 241;
tel 731 3396, 51 00 259

 

Anne Luik

emeriitprofessor, rakendusentomoloogia vanemteadur, PhD CV ETISes

keskkonnasõbralik taimekaitse

anne.luik@emu.ee

Tõnissoni maja; tel 742 5010

 

Elen Peetsmann

SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse juhataja, MSc CV ETISes

elen.peetsmann@emu.ee

Tõnissoni maja, tel 742 5010

 

 

Anders Kvarnheden

külalisprofessor, PhD

Anders.Kvarnheden@vbsg.slu.se

 

 

 

Ingrid Williams

nimetatud vanemteadur, PhD CV ETISes

rakendusentomoloogia, tolmeldajate ja parasitoidide ökoloogia

ingridhelviwilliams@hotmail.co.uk

 

 

Eve Veromann

dotsent, vanemteadur, PhD CV ETISes

kasulikud lülijalgsed, ökosüsteemi teenused, keskkonnasäästlik taimekaitse

eve.veromann@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 243; tel 731 3596

 

Katrin Jõgar

dotsent, nimetatud vanemteadur, PhD CV ETISes

putukate füsioloogia, keskkonnasõbralik taimekaitse

katrin.jogar@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 231; tel 731 3530

 

  Kadri Just

  Lektor, PhD  CV ETISes

  Fütopatoloogia

  kadri.just@emu.ee

  Kreutzwaldi 5, D-korpus, ruum 234

 

Külli Hiiesaar

nimetatud vanemteadur, PhD CV ETISes

biotõrje, biopestitsiidid, talvitumisfüsioloogia

kylli.hiiesaar@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 233; tel 731 3351

 

Enno Merivee

rakendusentomoloogia vanemteadur, PhD CV ETISes

putukate sensoorne füsioloogia ja

otsingulise käitumise mehhanismid

enno.merivee@emu.ee; Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 245; tel 731 3595

 

Luule Metspalu

taimekaitse vanemteadur, PhD CV ETISes

patofüsioloogia, biotõrje

luule.metspalu@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 233; tel 731 3351

 

Aare Kuusik

vanemteadur, PhD CV ETISes

putukate füsioloogia

aare.kuusik@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 248; tel 731 3510

 

Reet Karise

nimetatud teadur, PhD CV ETISes

tolmeldajate toitumiskäitumine ja putukate füsioloogia

reet.karise@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 235; tel 731 3457

 

Eha Kruus

taimekaitse teadur, PhD CV ETISes

nematoloogia

eha.kruus@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 230; tel 731 3510

 

Riina Kaasik

(lapsehoolduspuhkusel)

teadur, PhD CV ETISes

kasulikud putukad, ökosüsteemi teenused

riina.kaasik@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 227; tel 731 3510

 

Anne Must

teadur, PhD CV ETISes

putukate sensoorne füsioloogia ja

otsingulise käitumise mehhanismid

anne.must@emu.ee; Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 232; tel 731 3597

 

Angela Ploomi

teadur, PhD CV ETISes

putukate füsioloogia, keskkonnasõbralik taimekaitse

angela.ploomi@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 231; tel 731 3530

 

Britt Puidet

nimetatud nooremteadur, MSc CV ETISes

fütopatoloogia

britt.puidet@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 228; tel 731 3510

 

Riinu Kiiker

nimatatud nooremteadur, MSc CV ETISes

fütopatoloogia

riinu.kiiker@emu.ee

Kreutzwaldi 5, D-korpus, ruum 234

 

Kaire Loit

nimetatud nooremteadur, MSc CV ETISes

fütopatoloogia

kaire.loit@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 228; tel 731 3510

 

 

  Jonathan Martin Willow

  nimetatud nooremteadur, MSc CV ETISes

  integreeritud taimekaitse

  jonathan.willow@student.emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 227

 

Gabriella Kovács

spetsialist, MSc CV ETISes

kasulikud putukad, ökosüsteemi teenused

gabriella.kovacs@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 227; tel 731 3510

 

Riin Muljar

(lapsehoolduspuhkusel)

spetsialist, MSc CV ETISes

sotsiaalsed putukad,

keskkonnasõbralik taimekaitse

riin.muljar@emu.ee; Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 235; tel 731 3457

 

Merili Hansen

(lapsehoolduspuhkusel)

laborant CV ETISes

fütopatoloogia

merili.hansen@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 234; tel 731 3510

 

Kristiina Palm

spetsialist, MSc

kristiina.palm@emu.ee

Kreutzwaldi 5 D-korpus, ruum 226; tel 731 3510