Uudised

Väitekirja kaitsmine: Karin Kauer - Taimejäätmete ja väetamise mõju taimede kasvule ja orgaanilise süsiniku sisaldusele mullas

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Karin Kaueri väitekiri “Taimejäätmete ja väetamise mõju taimede kasvule ja orgaanilise süsiniku sisaldusele mullas. The effect of plant residues management and fertilization on plant growth and organic carbon content in soil.” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub 19.06.2012 kell 12.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Väitekirja kaitsmine: Eneli Viik - Väetamise ja pestitsiidide kasutamise mõju mesilaselaadsetele (Apoidea) suvirapsil

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Eneli Viik’i väitekiri "Väetamise ja pestitsiidide kasutamise mõju mesilaselaadsetele (Apoidea) suvirapsil. The impact of spring oilseed rape fertilization and pesticide application on bees (Apoidea)” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub 19.06.2012 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Seitsme riigi esindajad tutvustavad maastikulise mitmekesisusega seotud parimaid praktikaid

21.-24. maini toimub Tallinnas ja Sagadis  projekti „Regionaalne poliitika ja infova...

In memoriam Erast Parmasto

24. aprillil 2012. aastal lahkus meie hulgast rahvusvaheliselt tunnustatud biosüstemaatik aka...

Maastikuarhitektide Liidu esimene auliige on Eesti Maaülikooli emeriitprofessor

Reedel, 13. aprillil tunnustati Eesti Maastikuarhitektide Liidu esimest auliiget, Eesti Maaül...

Professor Peter J. Davis'e külalisloeng: "Crop Biotechnolgy: Science and Sustainability"

16. aprillil külastab Tartut  USA  Cornelli Ülikooli taimefüsioloogia professor Peter J. Davis ning kohtub EMÜ teadusprorektor Anne Luigega. Kell 14.30 järgneb Eesti Maaülikool  peahoone ruumis 104 tudengitele ja õppejõududele professori avalik loeng  teemal «Crop Biotechnolgy: Science and Sustainability». Kohtumise lõpus vastab professor Peter J. Davis küsimustele. Oodatakse rohket osavõttu.

Konverentsi "Agronoomia 2012" ettekanded ja artiklid on veebis kättesaadavad

15. märtsil toimunud konverentsi "Agronoomia 2012" ettekanded ja kogumiku artiklite...

Väitekirja kaitsmine: Kätlin Blank - Füto- ja zooplanktoni dünaamika ja nende omavahelised suhted kui Peipsi järve seisundi indikaatorid

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kätlin Blank väitekiri “Füto- ja zooplanktoni dünaamika ja nende omavahelised suhted kui Peipsi järve seisundi indikaatorid” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub 23.04.2012 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Kõrgkooliõpiku „Mullateadus“ esitlus

12.04.2012 kell 11.00 toimub EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Eerika õ...

Teaduse tippkeskus ENVIRON kutsub osalema video- ja plakatikonkursil

Eesti Maaülikooli teaduse tippkeskus ENVIRON kuulutab välja videote ja plakatite konk...

Poola külalislektori dr Beata Fornal-Pieniaki avalikud loengud

Teisipäeval ja kolmapäeval peab Eesti maaülikoolis kaks avalikku loengut külalislektor dr Beata Fornal-Pieniak Poolast (Warsaw University of Life Sciences). Loeng 03.04.2012, 12.15-13.30  "Landscape protection in Poland" (Kreutzwaldi 64, ruum 100) Loeng 04.04.2012, 15.00-17.00 "Landscape quality as background of sustainable tourism in Ciezkowice-Roznow landscape park" (Kreutzwaldi 58a, ruum 227)

EMÜ maastikuarhitektide aasta lõpetamine ja näituse avamine 21. juuni kell 17.00

Eesti Maaülikooli Maastikuarhitektuuri osakond kutsub kõiki asjast huvitatuid sellel n...

Eesti Maaülikool hakkab kaasa lööma linnade rohealade planeerimisel

Eesti Maaülikool kirjutas ainsa Eesti ülikoolina alla GreenMan’i projektile, mis loob linnavalitsuste, ülikoolide ja vabaühenduste vahel diskussiooni ning aitab seeläbi linnade rohealasid paremini hallata.

Konverents „Agronoomia 2012"

15. märtsil toimub Eesti Maaülikooli aulas teaduslik-praktiline konverents „Agrono...

Kümnes TalveAkadeemia teaduskonverents uurib jätkusuutliku majanduse võimalusi

Sellel reedel, 2. märtsil stardib juba kümnendat korda säästvat arengut propag...

Eesti Maaülikooli kaasabil aretatakse vastupidavamaid kultuurtaimi

Eesti Maaülikool on ainsa Eesti poolse partnerina alustamas tööd Euroopa Komisjo...

Maastikuarhitektuuri üliõpilaste tööde näitus "Valga ja Valka puhkealade planeerimine ja kujundamine"

Valga Linnavalitsus ja Eesti Maaülikool korraldavad 10. veebruaril 2012 algusega kell 11.00 V...

Eesti Vabariigi President autasustas seeneteadlast Kuulo Kalameest Valgetähe IV klassi teenetemärgiga

President Toomas Hendrik Ilves allkirjastas 1. veebruaril otsuse anda Eesti Vabariigi 94. aastap&a...

Eesti Vabariigi President autasustas professor Ülo Niinemetsa Valgetähe IV klassi teenetemärgiga

President Toomas Hendrik Ilves allkirjastas 1. veebruaril otsuse anda Eesti Vabariigi 94. aastap&...

Teaduslik-praktiline konverents „Agronoomia 2012“ 15. märtsil 2012 Tartus

Teaduslik-praktiline konverents „Agronoomia 2012“ toimub 15. märtsil 2012 Tartus ...

Professor Jan Kubecka külalisloeng tõese kalavarude hinnangu otsinguist

Reedel 27. jaanuaril kell 12.00 esineb Riia 181 saalis külalisloenguga professor Jan Kubecka (Head of Fish Ecology Unit, Institute of Hydrobiology, Biology Centre of Czeck Academy of Sciences). Loengu teema on "In search of the true picture of fish stock of lakes and reservoirs".