Uudised

Väitekirja kaitsmine: Zhihong Sun - Keskkonnategurite mõju haava (Populus sp.) isopreeni emissioonile

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimefüsioloogia osakonna doktorandi Zhihong Suni väitekiri "Keskkonnategurite mõju haava (Populus sp.) isopreeni emissioonile. Isoprene emission from aspen (Populus sp.) in relation to environmental drivers” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimefüsioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub kolmapäeval 05.06.2013 kell 11.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Väitekirja kaitsmine: Miguel Portillo Estrada - Euroopa metsaökosüsteemide süsiniku- ja lämmastikuringe seosed taimse varisega

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimefüsioloogia osakonna doktorandi Miguel Portillo Estrada väitekiri "Euroopa metsaökosüsteemide süsiniku- ja lämmastikuringe seosed taimse varisega. On the relationships between plant litter and the carbon and nitrogen cycles in European forest ecosystems” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks ökofüsioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub neljapäeval 30.05.2013 kell 10.00 Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 1A5.

Konverents: Urban Forestry in Transition – Addressing the needs of changing societies , 9-11 oktoober 2013, Tartu

EMÜ PKI Maastikuarhitektuuri osakonna poolt korraldatuna toimub Tartus 9.-11. oktoobril 2013 pr...

Belgias arutleti, kuidas viia ellu Euroopa elurikkuse strateegiat

14.-18. aprillil arutlesid Gentis Belgias üle 200 teadlase 66 Euroopa uurimisasutusest koos EL ...

Avalik loeng: Effects of long term soil tillage systems on agroecosystem sustainability

Esmaspäeval, 22. aprillil algusega 10.00 toimub Eerikal ruumis A212 Dr. Vaclovas Boguzase (Alek...

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi teaduskonverents „Põllumajandusteadused Eestis“

Kolmapäeval, 24. aprillil algusega kell 10.30 toimub EMÜ Tehnikainstituudis Kreutzwa...

Maaülikoolis toimub rahvusvaheline põllumajanduse tippkohtumine

18. ja 19. aprillil toimub Tartus rahvusvaheline konverents „Agroforum Balticum“, mis to...

Uus üleeuroopaline uurimus hindab looduse väärtust

Eesti Maaülikool osaleb uues Euroopa Komisjoni rahastatud ja Suurbritannia juhitud üleeuro...

Väitekirja kaitsmine: Liina Talgre - Erinevate haljasväetiskultuuride bioproduktsioon ja mõju järgnevate kultuuride saagile

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Liina Talgre väitekiri "Erinevate haljasväetiskultuuride bioproduktsioon ja mõju järgnevate kultuuride saagile. Biomass production of different green manure crops and their effect on the succeeding crops yield” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekasvatuse erialal. Avalik kaitsmine toimub esmaspäeval 22.04.2013 kell 13.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Eesti hakkab uurima pestitsiidide mõju meemesilastele

Põllumajandusministeerium otsustas rahastada Eesti Maaülikooli uuringut taimekaitsevahen...

Avalik loeng: Phytophthora infestans (kartuli lehemädaniku tekitaja) - muutused epidemioloogias ja populatsiooni struktuurides

Esmaspäeval, 1. aprillil kell 11.00 peab EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ...

Roheline filmiõhtu: "Elektripirni vandenõu"

Järgmine roheline filmiõhtu toimub 23. aprillil 2013 kell 18.00. Näidatak...

Agronoomia 2013

Jõgeva Sordiaretuse Instituut koostöös Eesti Maaülikooli ja Eesti Maaviljeluse...

Muldade väliuurimine

Ilmunud on trükis „Muldade väliuurimine“ (koostajad A. Astover, E. Reintam, E....

Väitekirja kaitsmine: Kaire Toming - Lahustunud orgaaniline aine ja selle ökoloogiline tähtsus suurtes madalates veekogudes

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kaire Tominga väitekiri "Lahustunud orgaaniline aine ja selle ökoloogiline tähtsus suurtes madalates veekogudes. Dissolved organic matter and its ecological role in large and shallow water bodies” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub esmaspäeval 28.01.2013 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Väitekirja kaitsmine: Rene Freiberg - Kuidas fütoplanktoni pigmendid peegeldavad suurte madalate järvede ajaloolist ja tänapäevast seisundit?

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Rene Freibergi väitekiri "Kuidas fütoplanktoni pigmendid peegeldavad suurte madalate järvede ajaloolist ja tänapäevast seisundit? How phytoplankton pigments reflect historical and contemporary status of large shallow lakes?” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub teisipäeval  18.12.2012 kell 12.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Väitekirja kaitsmine: Kai Ginter - Koha Sander lucioperca noorkalade toitumine Peipsi ja Võrtsjärves: seosed kalastiku koosseisu ja toiduvarude pikaajaliste muutustega madalates suurjärvedes

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kai Ginteri väitekiri "Koha Sander lucioperca noorkalade toitumine Peipsi ja Võrtsjärves: seosed kalastiku koosseisu ja toiduvarude pikaajaliste muutustega madalates suurjärvedes. The diet of juvenile pikeperch Sander lucioperca in lakes Peipsi and Võrtsjärv: relations between long-term changes in the fish communities and food resources in large shallow lakes” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub teisipäeval 18.12.2012 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Maaülikooli teadlane sai esimese eestlasena Euroopa tippteadlase maineka grandi

Eesti Maaülikooli taimefüsioloogia professor Ülo Niinemets sai esimese eesti teadla...

Eesti Maaülikooli teadlased rääkisid Pihkvas linnade haljasalade kujundamisest

28.-30. novembril jagasid Eesti Maaülikooli teadlased Pihkvas Eesti-Läti-Venemaa üh...

Tervise- ja loodustooted kohalikest taimedest – võimalused ja väljakutsed Eestis

30. novembril kell 10 toimub Tartus Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 64 õ...

Eesti Maaülikooli professor valiti Science Europe elu-, keskkonna- ja geoteaduste teadusliku komitee liikmeks

  Eesti Maaülikooli professor Ülo Niinemets valiti Science Europe elu-, keskkonna...