Uudised

Loodusturismi õppetooli koostöö teeb Balti riike tuntumaks

Möödunud nädalal külastas Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat (DG REGIO) Eestit, et tutvuda INTERREGI projektidega, sh. maaülikooli elurikkuse ja loodusturismi õppetooli projektidega CAITO ja Rural Lifestyle, mida esitles 19. jaanuaril Tartu Loomemajanduskeskuses toimunud seminaril mõlema projekti juht Lea Sudakova. Kesk-Läänemere programmi uudistes tõsteti need projektid teiste arvukate rahastuse saanud ettevõtmiste hulgast esile, nimetades tähelepanuväärseks nende positiivset mõju regiooni turismile. Uudist delegatsiooni külaskäigu kohta saab lugeda siit.

Eesti Maaülikool on mõlema Kesk-Läänemere programmi projekti algataja, juhtpartner ja turismiekspert. Tihedat koostööd tehti Helsingi Ülikooli Ruralia Instituudiga ning Läti Bioteaduste ja Tehnoloogia Ülikooliga (Latvian University of Life Sciences and Technologies). "Taolised projektid on olulised meie loodusturismi eriala arendamiseks, sh. valmis üks Jaapani turismi teemaline magistritöö ja omandatud teadmisi on integreeritud õppetöösse," rääkis Sudakova.

CAITO projekti (2016 – 2020, Meta-cluster for attracting Japanese tourism market) käigus koostati Eesti, Läti ja Lõuna-Soome turismipaketid, mis olid suunatud Jaapani turule. Uuringute ja tootearendusseminaride käigus omandati teadmisi Jaapani kultuurist, käitumismustritest ja turistide ootustest, samuti pakettide koostamise oskustest ja kummutati mitmed Jaapani turistide kohta ringlevad müüdid.

Kolme aasta vältel toimusid turundustegevused Tokyo turismimessidel, tootetutvustusseminaridel Riia Saatkonnas ja teistel Baltimaade ja Soome turundusüritustel, samuti Osakas ja Nagoyas. Jaapani meedia ja reisikorraldajad käisid tutvumisvisiitidel, mille tulemusena lülitati klastri turismitooted brändi alla GO RURAL. Üks projekti eesmärkidest oli: kaardistada ja võimalusel leevendada takistusi klenditeekonnal, mis oli Eesti Maaülikooli ekspertiisivaldkond (Roger Evans, Lea Sudakova). Koostati ja levitati piirkondlikke ja temaatilisi (toit ja saun) turundustrükiseid (vt. https://balticsea.countryholidays.info/documents) ning loodi kodulehekülg ja sotsiaalmeediaplatvormid jaapani ja inglise keeles.

Töötati välja juhendmaterjalid turismiettevõtjatele tegevusalade lõikes ning koostati juhend, kuidas turismi Jaapani turule viia. Kaasatud oli Jaapani, Soome, Eesti ja Läti turismituru ekspertorganisatsioon Foresight Marketing Ltd., kes lisaks Eesti ja Läti maaturismi organisatsioonidele ja Lohja Linnavalitsuse turismi osakonnale tagas ka projekti kestlikkuse. Projekti tulemusena saavutati suur huvi meie piirkonna maaturismi pakkumiste vastu.

Rural Lifestyle (2020 – 2022, Creating attractive rural lifestyle destinations) projekt jätkas turundustegvusi Jaapani turul, kuid laienes ka Singapuri, Taisse ja Koreasse, samuti Suurbritanniasse ja Tšehhi ning ka partnerriikides ja siseturul. Partnerlusse kaasati lisaks Ahvenamaa väikesaared ja Söderhamni kommuun, Rootsist. Põhifookus oli seekord suunatud maaelulaadi tutvustavate turismisihtkohtade arendamisele ja nende nähtavuse suurendamisele, sh. kaasates kaasaegseid tehnoloogiaid. Loodi uus kodulehekülg https://gorural.countryholidays.info ja hallati jaapani ja inglisekeelseid sotsiaalmeediakanaleid.