Uudised

23.01.2024 toimub Kesk-Eesti ringbiomajanduse infopäev

23. jaanuaril 2024 kell toimub Põltsamaa Kultuurikeskus Kesk-Eesti (Järvamaa, Jõgevamaa, Viljandimaa) ringbiomajanduse teekaardi infopäev "Head praktikad ja biomajanduse väärtusahelate potentsiaal". Üritusel antakse ülevaade piirkondliku teekaardi koostamise projektist, ringmajanduse piirkondlikest väärtusahelatest. Ettevõtjad jagavad kogemusi ja parimaid praktikaid. Ürituse eesmärgiks on tutvustada piirkondliku teekaardi koostamise projekti, ettevõtjate kogemusi ja parimaid praktikaid ning kirjeldada üheskoos ringbiomajanduse piirkondlikke väärtusahelaid. Teekaardi koostamist korraldab Eesti Maaülikool Regionaal-ja põllumajandusministeeriumi tellimusel.

2023. a valmis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi koordineerimisel koostöös Kliimaministeeriumi, teadlaste, ettevõtjate ja avaliku sektoriga ning EMÜ kaasabil Eesti ringbiomajanduse teekaart, kus määratleti Eesti ringbiomajanduse arengu peamised tegevussuunad, arenguks vajalikud tegevused lühi- (2023‒2027) ja pikas perspektiivis (kuni aastani 2035). Üle-eestiline teekaart on aluseks Eesti piirkondlike teekaartide välja töötamiseks. Piirkondlike teekaartide eesmärgiks on kohalike sidus- ja huvirühmade huvi alusel määratleda kohalikest bioressurssidest, vajadustest ja võimalustest tulenevalt prioriteetsed suunad ja tegevused, mis oleks aluseks piirkondliku biomajanduse  lisandväärtuse kasvule, uuteks algatusteks ja koostööks ning kohalike bioressursside kestlikumale kasutusele.

Rohkem infot ürituse kohta leiad SIIT