Uudised

16.01.2024 toimub Lääne-Eesti ringbiomajanduse teekaardi avaüritus

16. jaanuaril 2024 toimub Lihula kultuurimajas kell 12.00-17.00 Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa ja Pärnumaa (Lääne-Eesti) ringbiomajanduse teekaardi koostamise avaüritus. Ürituse eesmärk on piirkondlike ringbiomajanduse teekaartide koostamise piloteerimine Kesk-Eestis ja Lääne-Eestis vastavalt ringbiomajanduse piirkondlike teekaartide koostamise metoodilisele raamistikule.

2023. a valmis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi koordineerimisel koostöös Kliimaministeeriumi, teadlaste, ettevõtjate ja avaliku sektoriga ning EMÜ kaasabil Eesti ringbiomajanduse teekaart, kus määratleti Eesti ringbiomajanduse arengu peamised tegevussuunad, arenguks vajalikud tegevused lühi- (2023‒2027) ja pikas perspektiivis (kuni aastani 2035). Üle-eestiline teekaart on aluseks Eesti piirkondlike teekaartide välja töötamiseks. Piirkondlike teekaartide eesmärgiks on kohalike sidus- ja huvirühmade huvi alusel määratleda kohalikest bioressurssidest, vajadustest ja võimalustest tulenevalt prioriteetsed suunad ja tegevused, mis oleks aluseks piirkondliku biomajanduse  lisandväärtuse kasvule, uuteks algatusteks ja koostööks ning kohalike bioressursside kestlikumale kasutusele.

Rohkem infot ürituse kohta leiad SIIT

Projekti toetab Regionaal- ja põllumajandusministeerium ja Eesti Maaülikool.