Uudised

21.10.2022: Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi kohtumine rektorikandidaatidega

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi kohtumine EMÜ rektorikandidaatidega toimub reedel, 21. oktoobril, algusega kell 13.00 Fr. R. Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) ruumis 2C1. Kohtumist modereerib professor Rando Värnik. 

Kohtumiste ajakava:
13.00-13.45 professor Endla Reintam
13.45-14.30 professor Paavo Kaimre
14.30-15.15 professor Ülle Jaakma

PKI töötajatel on hea võimalus anonüümselt edastada moderaatorile oma küsimusi rektorikandidaatidele: 
 https://kysitlus.emu.ee/index.php/728418?lang=et
Küsimused on oodatud kuni neljapäevani (kuni 14.00).

 

 EMÜ rektorivalimiste infoleht: https://www.emu.ee/rektor

 

Lühidalt kandidaatidest

Professor Paavo Kaimre erialaline taust on metsandus, täpsemalt metsandusökonoomika. Tolleaegse Eesti Põllumajanduse Akadeemia lõpetas ta aastal 1987. Ta on töötanud mitmetel juhtivatel ametikohtadel. Aastatel 2003 – 2004 oli ta metsandusteaduskonna dekaan, aastatel 2005 – 2012 Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor ning aastatel 2013 – 2017 Eesti Maaülikooli õppeprorektor.

Ta on edukalt taotlenud ja juhtinud mitmeid teadusprojekte, sh metsanduse arengukava aastani 2030 alusuuringut ning mitmeid alusuuringuid Eesti metsapoliitika kujundamiseks. Paavo Kaimrel on pikaajaline ülikoolis õpetamise kogemus.

Ülikooliväliste tegevustena väärib eraldi esile toomist tänane töö EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu liikmena, varasem töö Haridus ja Teadusministeeriumi rakendusuuringute juhtnõukogu liikmena, Eesti e-Ülikooli nõukogu liikme ja esimehena ning Keskkonnaministeeriumi metsandusnõukogu liikmena.

 

Professor Ülle Jaakma on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia eriala. Eesti Maaülikoolis töötab Ülle Jaakma alates 1995. aastast ning on oma karjääri jooksul läbinud kõik teadlase karjääriastmed alates spetsialistist ja nooremteadurist kuni professorini. Alates 2005. aastast töötab ta EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis professori (0,5) ja vanemteadurina (0,5). EMÜ teadusprorektorina töötab ta alates 2013. aastast.

Ametisolev teadusprorektor Ülle Jaakma on varem olnud mitmetel juhtivatel ametikohtadel. Perioodil 1997 − 2016 oli ta EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi sigimisbioloogia osakonna juhataja; 2005 − 2012 instituudi teadusdirektor; 2008 − 2013  EMÜ veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse doktoriõppekava juht; 2005 − 2010 EMÜ biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli koordinaator. Ta osales loomaarstiteaduskonna esimese rahvusvahelise akrediteerimise (2004) ettevalmistamisel, olles valitsusele esitatud loomaarstiteaduskonna akrediteerimiseks ettevalmistamise tegevuskava koostamise töörühma juht. Perioodil 2009 − 2013 oli Ülle Jaakma vabariigi teaduspreemiate komisjoni liige ning 2006 − 2012 Eesti Teadusfondi ekspertkomisjoni liige.

Ta on Eesti esindaja OECD teaduskoostööprogrammi „Sustainable Agricultural and Food Systems“ valitsusorganis ning osaleb COST võrgustike ja Euroopa Liidu poolt rahastavate teadusprojektide töös.

Professor Ülle Jaakmale on omistatud teaduspreemiaid ja mitmeid tööalaseid tunnustusi, nagu Maaeluministeeriumi hõbedane teenetemärk; Valgetähe teenetemärk (IV klass); Riigi Teaduspreemia, põllumajandusteaduste alal töörühma koosseisus; Eesti Vabariigi teaduspreemia embrüosiirdamistehnoloogia väljatöötamise ja rakendamise eest töörühma koosseisus.

Teadusprorektorina töötades on Ülle Jaakma juhtinud ülikooli arendusprotsesse.

 

Professor Endla Reintam õppis aastatel 1992 − 1996 Eesti Põllumajandusülikoolis (EPMÜ) agronoomiat. Aastal 2000 kaitses ta magistritöö agroökoloogias ning 2006. aastal Eesti Maaülikoolis (EMÜ) doktorikraadi mullateaduses.

Professor Endla Reintami iseloomustab tema laiapõhjaline töökogemus – ta on Eesti Maaülikoolis 25 aasta jooksul töötanud laborandi-, vanemlaborandi-, assistendi, teaduri-, lektori-, dotsendi- ja professorina. Aastatel 2012 − 2017 töötas Endla Reintam EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi õppedirektorina, mille järel asus ta Eesti Maaülikooli õppeprorektori ametikohale.

Reintam on aastast 2005 ajakirja "Agronomy Research" toimetaja, 2008. aastast European Soil Bureau Network (ESBN) liige ja sama organisatsiooni juhatuse liige alates 2011. Ta on lisaks Eesti Mullateaduse Seltsi juhatuse liige, Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu liige ning kuulub Tartu Kultuurkapital SA komisjoni.

Ta on juhtinud teadus- ja õppearendusprojekte, avaldanud hulgaliselt teadusartikleid ning tema juhendamisel on kaitstud kolm doktoritööd, 17 magistritööd ja üle paarikümne bakalaureusetöö.

Õppeprorektorina on Endla Reintam juhtinud mitmeid ülikooli arendusprotsesse õppe alal.