Uudised

Väitekirja kaitsmine 17.12.2021: Ingrid Bender - Maheviljeluse meetodite mõju porgandi saagile ja kvaliteedile ning umbrohtudele

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Ingrid Benderi väitekiri "Maheviljeluse meetodite mõju porgandi saagile ja kvaliteedile ning umbrohtudele / Effect of organic management methods on yield and quality of carrot and on weeds" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub reedel, 17. detsembril, kell 10:15 BBB videosilla vahendusel.

Videosilla link: http://videosild.emu.ee/b/mar-kbr-7rc-lil

Doktoritöö juhendajad: Prof. Emeritus Anne Luik, dotsent Evelin Loit ja vanemteadur Ilmar Tamm (Eesti Taimekasvatuse Instituut)
Doktoritöö oponent: Dr.Terhi Suojala-Ahlfors (Natural Resources Institute Finland (Luke))

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/7109