Uudised

Väitekirja kaitsmine 10.09.2020: Riinu Kiiker - Kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthora infestans Baltikumi populatsioonide mitmekesisus

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Riinu Kiiker väitekiri "Kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthora infestans Baltikumi populatsioonide mitmekesisus / Diversity of potato late blight pathogen Phytophthora infestans in the Baltic populations" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub neljapäeval, 10. septembril, kell 12:15 videosilla vahendusel

Videosilla link: https://videosild.emu.ee/b/ala-roz-put-mnm

Doktoritöö juhendajateks on professor Marika Mänd, PhD ja dotsent Eve Runno-Paurson, PhD. Oponendiks on Dr. Didier Andrivon, Research Director (French National Institute for Agriculture, Food and Environment (INRAE)). 

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/6151