Uudised

PKI teadlasi tunnustati riigi teaduspreemiatega

Foto: Margus Ess
Anne Luik maheteraviljakasvatuse õpiringi juhendamas

24. veebruaril, Eesti Vabariigi 101. aastapäeval, anti Eesti Teaduste Akadeemia maja saalis üle selleaastased riigi teaduspreemiad. Kõrge riikliku tunnustuse pälvisid oma teadustegevuse eest ka kaks PKI teadlast. Elutöö preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (40 000.- eurot) pälvis PKI Taimetervise õppetooli vanemteadur ja emeriitprofessor Anne Luik. Aastapreemia (20 000.- eurot) põllumajandusteaduste alal pälvis PKI Taimetervise õppetooli juht professor Marika Mänd teadustöö “Täppistaimekaitse innovaatiliste tehnoloogiate arendamine kahjurite ja kasurite käitumis- ja füsioloogiliste uuringute kaudu” eest.

Laureaatide lühitutvustused (Eesti Teaduste Akadeemia, 2019)

Anne Luik on rahvusvaheliselt väljapaistev teadlane kahjurputukate vallas ning viimastel aastakümnetel mahepõllunduse valdkonnas. Ta on loonud ohutu toidutootmise uurimis- ja õppetegevuse alused Eestis (mis on kaasaegse globaliseerunud ja kemiseerunud majanduses üks võtmeküsimusi). Ta on hinnatud õppejõud, kes on arendanud välja kogu praeguse taimekaitsealase õppetöö Eesti Maaülikoolis; koostanud õppematerjale ja õpikuid. Anne Luik juhtis 2008–2012 teadusprorektorina edukalt kogu Eesti Maaülikooli teadust. Karismaatilise isikuna on ta hulga rahvusvaheliste tuumikrühmade liige ja viljakas teaduse popularisaator. Tema eestvedamisel käivitati iga-aastased taimekaitsepäevad ja mahekonverentsid. Hea suhtlejana on ta suutnud ühendada Eesti põllumajanduse arendamisse nii teadlased, õppejõud, tootjad kui ka ministeeriumite vastutavad töötajad.
Riiklikul tasemel on Anne Luik tunnustamist pälvinud ka varem. 2002 pälvis Anne Luik kollektiivi juhina riikliku teaduspreemia põllumajandusteaduste valdkonnas teadustöö „Entomoloogilised uurimused keskkonnasäästliku taimekaitse arendamiseks“ eest. 2018 pälvis Anne Luik mahepõllumajanduse edendamise eest Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Marika Mänd on välja töötanud uudse taimekaitsetehnoloogia, mis ühendab endas täppistaimekaitse ja tolmeldamise – kimalased kannavad vajalikud preparaadid otse taimede õitesse – ning välja selgitanud mitmete putukate arvukust, füsioloogilisi protsesse ja käitumist mõjutavate stressifaktorite kumulatiivne mõju meie põllumajandusmaastikul.
2008 pälvis Marika Mänd kollektiivi juhina riigi teaduspreemia põllumajandusteaduste valdkonnas teadustöö „Tolmeldajaid ja kultuurtaimede tolmeldamist mõjutavad tegurid“ eest.


Vaata lisaks:
https://www.valitsus.ee/et/riiklikudpreemiad2019
https://www.err.ee/913949/fotod-valitsus-andis-ule-kultuuri-spordi-ja-teaduse-elutoopreemiad
https://tvplay.tv3.ee/seitsmesed-klipid-2019/seitsmesed-valitsus-jagas-teaduste-akadeemia-saalis-riigipreemiaid-10311656/​