Uudised

Avalikud loengud 10.02.2018: "Tulevikumaavarad – seni kasutamata maapõuerikkused riigimajandusarengu edendamiseks"

10. veebruaril kell 10.00–18.00 toimuvad Eesti Maaülikooli Metsamajas (Kreutzwaldi 5) ruumis 2C5 Teeme+ projekti "Tulevikumaavarad – seni kasutamata maapõuerikkused riigimajandusarengu edendamiseks" loengud.

Teemadena käsitletakse:

  • Euroopa Liidu maavarapoliitika ja kriitilised maavarad
  • Eesti, Soome ja Rootsi maapõuestrateegiad
  • Eesti tulevikumaavarad (fosforiit, Jõhvi raudkvartsiit, glaukoniit, diktüoneemakilt) ning meie teadmiste hetkeseis
  • Eesti elanike teadlikus ja hoiakud maavarauuringute valdkonnas
  • Kaevanduspiirkondade taastamise võimalused ja rahvusvaheline kogemus
  • Eesti Geoloogiateenistus

Lektoriteks on prof Alvar Soesoo (EGT direktor), Heikki Bauert (EGT rakendusgeoloogia osakonna juhataja) ja prof Kalev Sepp (EMÜ).

Registreerimine toimub kuni 8. veebruarini kell 12.00 e-mailil kristel.kirsimae@emu.ee