Uudised

Eelteade: Konverents "EESTI TAIMEKAITSE 95"

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Taimekaitse osakond ja Eesti Taimekaitse Selts kutsuvad kõiki osalema konverentsil „EESTI TAIMEKAITSE 95“, mis toimub 20. oktoobril 2016 Eesti Maaülikooli peahoones, aadressil Tartu, Kreutzwaldi 1A. 

Konverentsil tulevad esitamisele suulised ja stendiettekanded kõigist taimekaitsega seotud valdkondadest. Korraldajad peavad vajalikuks, et kõik ettekanded ja artiklid kannaksid endas ka praktilist sõnumit ning põhineksid viimase viie aasta andmetel.
Nõuetekohaselt vormistatud artiklite esitamise tähtajaks on 15. mai 2016, sooviavaldused stendiettekanneteks tuleks esitada hiljemalt 10. oktoobriks 2016. Täpsema info vormistusnõuete ja esitamise kohta leiate konverentsi kodulehelt: http://eestitaimekaitse.emu.ee/eesti-taimekaitse-95/. Kõik artiklid eelretsenseeritakse ja avaldatakse nii eestikeelses trükitud kogumikus kui ka internetis.