Uudised

TalveAkadeemia teaduslike lühiartiklite konkursi tähtaega pikendati 14. novembrini

TalveAkadeemia teadusartiklite konkurss pikendas artiklite esitamise tähtaega 14. novembrini. Esita oma artikkel konkursile - saad kasulikku tagasisidet oma ala spetsialistidelt ning parimad saavad stipendiumi! TalveAkadeemia teaduslike lühiartiklite konkurss käsitleb säästva arengu probleemistikku võimalikult laiahaardeliselt. Sellest tulenevalt võib konkursile saata töid kõikidest valdkondadest nagu looduskeskkond, sotsiaalteadused, majandus, kultuur jne. Lubatud on kursuse- või lõputöödel põhinevad artiklid.

Miks osaleda?

  • Saad kasulikku tagasisidet ning näpunäiteid Eestis tegutsevatelt Sinu eriala spetsialistidelt edasiseks teadustöö arendamiseks
  • Arendad teadusartikli kirjutamise oskust
  • Kõikidele osalejatele korraldame esinemiskoolituse
  • Kõik tööd kantakse ette TudengiTeadus 2014 raames, kus osalevad ka tööde retsensendid
  • Valitud ettekanded tulevad uuesti esitlusele TalveAkadeemia 2014 konverentsil
  • Sinu artikkel avaldatakse TalveAkadeemia 2014 kogumikus, mis on saadaval kõikides raamatukogudes
  • Saad osa võtta TalveAkadeemia 2014 konverentsist, kust võid leida erinevatest valdkondadest mõttekaaslasi, häid kontakte ja uusi ideid
  • Parimatele stipendiumid! Lisaks muud auhinnad!

Osalema oodatakse kõiki tudengeid bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppest, kes on momendil Eesti kõrgkoolide nimekirjades või lõpetanud kõrgkooli vähem kui 2 aastat tagasi. Konkurss toimub kahel tasemel:

I tase – bakalaureuse ja magistrantuuri üliõpilased

II tase – magistrantuuri lõpetanud üliõpilased ja doktorandid

Artiklit hindab vähemalt kaks retsensenti väljastpoolt koduülikooli, kellest üks on erialaväline (vähemalt magistrikraadiga, II taseme hindaja vähemalt doktorikraadiga) ja teised erialaga seotud inimesed. Retsensendid hindavad teema valikut, sisu, tudengipoolset osalust, vormistust ning annavad üldhinde ja -kommentaari artiklile.

Artiklite esitamise tähtaeg on 14.november 2013!

Vormistusnõuded leiad: TalveAkadeemia veebilehelt ning facebook.com/talveakadeemia

Lisainfot küsi: helen@talveakadeemia.ee