Uudised

Maastikuarhitektide Liidu esimene auliige on Eesti Maaülikooli emeriitprofessor

Reedel, 13. aprillil tunnustati Eesti Maastikuarhitektide Liidu esimest auliiget, Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Koit Alekandu teenete eest Eesti maastikuarhitektuuri edendamisel - Eesti maastikuarhitektuuriõppele ning seega ka maastikuarhitektuurile kui iseseisvale professioonile Eestis aluse panemise eest (taasiseseisvumisjärgsel perioodil). Koit Alekandu saab pidada Eestis praegu aktiivselt tegutsevate maastikuarhitektide põlvkonnale üheks peamiseks alusepanijaks.

Alekand on tehnika kandidaat aastast 1966, professor aastast 1994, alates 1997. a on ta Eesti Maaülikooli emeriitprofessor. Ta on olnud pikka aega maaparanduse ja hüdrotehnikainseneride õpetaja, teadlane ja organisaator. Tema teeneks on maastikuarhitektuuri eriala avamine toonases Eesti Põllumajandusülikoolis, kui üliõpilaste vastuvõtmine maastikuarhitektuuri erialale algas 1995. aastal.

Eesti Maastikuarhitektuuri Aasta Tegu 2011 tiitli pälvisid Tallinna Tehnikaülikooli maastikuarhitektuuri toimetised “Acta architecturae naturalis. Maastikuarhitektuurseid uurimusi”, kuhu on kirjutanud toimetisi mitme Eesti ülikooli maastikuarhitektuuri tudengid või vilistlased. Maastikuarhitektuuri teemade valdkond on väga lai, millest annavad tunnistust esimesse numbrisse koondatud teemad, mis käsitlevad klassikalist arhitektuuri ja aiakunsti, valglinnastumist, looduskaitsealuste parkide väärtusi, avalikku ruumi kui avatud teost, koha vaimset reostust jpm. Kogumikus on läbilõige viimaste aastate maastikuarhitektuuri valdkonnas kaitstud teadustöödest.

Kogumiku ilmumine on märk maastikuarhitektuuri laiemast haardest. See on tõestus sellest, et lisaks praktilisele poolele tegeletakse ka laiemalt väärtuste käsitlustega. See on märgilise tähendusega tegu - tegemist on esimese maastikuarhitektuuri teadusartiklite kogumikuga Eestis. Kogumiku peatoimetaja ja koostaja on Nele Nutt.

Lisaks kuulutati välja kaks äramärgitud tegu, milleks on Emajõe vasakkaldale rajatud kaldapromenaad Tartus Fortuuna tänava ääres, tunnustuse saajad on töö autorid OÜ Lahe Atmosfäär, maastikuarhitektuurse osa projekteerija – Anna-Liisa Unt, Robert Kähr. Teiseks äramärgitud teoks valiti prof Juhan Maiste raamat “Kolmas silm. Essee ilusast maastikust”, mis on esimene omataoline maastiku mõtestamist ja mõistmist laialt haarav ja sügavuti minev käsitlus.

Aasta teo konkursi tulemuste väljakuulutamine ning auliikme tunnustamine leidis aset aprillis, sest aprill on rahvusvaheline maastikuarhitektuuri kuu, mida Eestis tähistatakse juba viiendat korda. Tunnustusüritus on maastikuarhitektuuri kuu tähtsündmuseks Eestis.

 Allikas: Eesti Maastikuarhitektide Liidu pressiteade