Uudised

Väitekirja kaitsmine: Marje Särekanno - Eri meetodil paljundatud ja avamaal kasvatatud kartuli meristeemtaimede produktiivsuse näitajate analüüs

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Marje Särekanno väitekiri “Eri meetodil paljundatud ja avamaal kasvatatud kartuli meristeemtaimede produktiivsuse näitajate analüüs” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekasvatuse erialal.
Avalik kaitsmine toimub 19.12.2011 kell 13.00 Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on Dr. Katrin Kotkas ja Dr. Evelin Loit, oponendiks on Dr. Ramona Thieme (Institute for Breeding Research on Agricultural Crops, Federal Research Centre for Cultivated Plants, Julius Kühn-Institute, Germany). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.

Link väitekirja PDF failile EMÜ Raamatukogu DSpace keskkonnas (1,19MB):

http://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/153/Thesis_S%C3%A4rekanno2011.pdf?sequence=1