Uudised

Visioonikonverents "Rahvuspargid - looduskaitse teerajajad"

1.-2. juunil toimub Eesti looduskaitse visioonikonverents "Rahvuspargid - looduskaitse teerajajad". Konverents on pühendatud Lahemaa rahvuspargi 40. aastapäeva tähistamisele. Konverentsi korraldavad Keskkonnaamet ja Eesti Maaülikool. Konverents toimub Palmse mõisa koolituskeskuses. Lisainfo: Maaria Semm, maaria@emu.ee, tel. 7313710 

KONVERENTSI PROGRAMM

 

Kolmapäev, 1. juuni 2011

Moderaator:            Mart Külvik, Eesti Maaülikool

09.30-10.00            Saabumine, kohvilaud

10.00-10.20            Konverentsi avamine - Rita Annus, Keskkonnaministeeriumi kantsler; Andres Onemar, Keskkonnaameti peadirektor

10.20-11.00             Lahemaa rahvuspargi ajalugu, väärtused ja arengud - Teet Koitjärv, Lahemaa rahvuspargi asedirektor 1988-2005

11.00-11.40            Looduskaitse suundumused - Kalev Sepp, Eesti Maaülikool

11.40-12.30            Teadus ja praktiline looduskaitse: elevandiluutorn sipelgapesas? - Asko Lõhmus, Tartu Ülikool

12.30-14.00            Lõuna

14.00-14.40             Maastiku ökoloogiline funktsionaalsus – mida on vaja metsaliikide pikaajaliseks püsimiseks? -  Leif Andersson, Pro Natura

14.40-15.20             Rahvusparkide külastatavuse mõju piirkonna majandusele - Liisa Kajala, Soome metsaamet (Metsähallitus, Natural Heritage Services)

15.20-15.50            Kohvipaus

15.50-16.30             Rahvusparkide areng Šotimaal - Ian Jardine, Šoti looduspärandi amet (Scottish Natural Heritage)

16.30-17.10             Kaitsealade seadusandlus: suundumused ja võimalused - Alejandro Iza, Maailma Looduskaitseliidu õiguskeskus (IUCN Law Centre)

19.00-22.00            Keskkonnaameti vastuvõtt Palmse mõisa härrastemajas

 

Neljapäev, 2. juuni 2011

Moderaator:            Kaili Viilma, Keskkonnaamet

09.30-10.00            Looduskaitse planeerimine ja avalikkuse kaasamine - Jüri-Ott Salm, Eestimaa Looduse Fond

10.00-10.30            Kui tõhusalt kaitseme loodust Eesti kaitsealadel? - Mart Külvik, Eesti Maaülikool

10.30-11.00             Lahemaa rahvuspargi metsade majandamisega seotud väljakutsed - Kristjan Tõnisson, Riigimetsa Majandamise Keskus

11.00-11.30            Mida tähendab ühine põllumajanduspoliitika 2013+ looduskaitse jaoks? - Alex Lotman, Eestimaa Looduse Fond

11.30.11.50            Kohvipaus

11.50-12.15            Metsaelupaikade inventuur Lahemaa rahvuspargis - Lembit Maamets, Metsakorralduse büroo

12.15-12.45            Lahemaa ajalooline maakasutus - Kalev Sepp, Eesti Maaülikool (Jüri Jagomägi, Tambet Kikas, Maaria Semm)

12.45-13.00             Lahemaa väärtused. Ajalooline asustusstruktuur ja hoonestus - Mart Hiob & Nele Nutt, Tallinna Tehnikaülikool (Lilian Hansar, Juhan Maiste)

13.00-14.30            Lõuna

14.30-15.30            Rühmatööd

Kohalike elanike kaasamine kaitsealal – väärtuste säilimine ja tasakaalustatud areng

Looduskaitsekorraldus ja kaitsealade süsteem – kuidas paremini?

Looduskaitse olulised arengusuunad

15.30-16.30            Rühmatööde ettekanded

16. 30                     Konverentsi lõpetamine, kohvilaud