In English

Maakasutusajaloo suvekool
17.09-20.09.2018, Karula ja Tartu
Õppekeel: Inglise keeles
Ainekood: PK.1675

Ainepunktid: 2 EAP

Meie tänane maastik ja kooslused on pärit minevikust. Teadamata nende senist kujunemislugu on raske prognoosida tulevikku ja kavandada nende majandamist ja kaitset. Maakasutuse ajaloo suvekooli eesmärk on anda teadmisi maakasutuse ajaloost ja selle uurimismeetoditest. Et maakasutusel on põhiliseks maapinnas – muld, siis ajaloolise maakasutuse jälgi saab looduses kindlaks teha mulla morfoloogiliste tunnuste abil. Milliseid jälgi jätab pinnasesse karjatamine, kündmine või puude juurimine? Millised tunnused annavad aimu metsakoosluse  varasemast arengust? Mida saab järeldada mullas leiduvast söest? Neile ja paljudele muudele küsimustele otsimegi suveülikoolis vastest. Suveülikoolis on pearõhk praktilisel tööl, kolmel päeval toimuvad välitööd Karula rahvuspargis ja neljas päev kulub laboris proovide uurimisele.

Osalema on oodatud EMÜ keskkonnakaitse ja rakendusbioloogia, põllumajanduse, metsanduse doktorandid. Väljaspoolt Eesti Maaülikooli ootame botaanika ja ökoloogia, geoloogia, arheoloogia ja muude erialade doktorante, kelle uurimisteemad seostuvad maakasutuse ajalooga.

Osalejatele kaetakse suveülikooli ajal toitlustamine, õppematerjalide kulu ja transport. Vajadusel saame korraldada majutuse Tartus ööl enne suveülikooli (16.09) ja enne laboripäeva (19.09.2018). Osalejatel tuleb endal katta sõidukulud Tartusse.

Kandideerimiseks on vajalik registreerumisvormi kaudu esitada motivatsioonikiri (kuni 300 sõna). Väljapoolt Eesti Maaülikooli kandideerivad tudengitel tuleb suveülikoolis esineda lühiettekandega ning lisaks motivatsioonikirjale tuleks registreerumisvormi kaudu esitada ka oma ettekande kokkuvõtte (250 sõna).

Kandideerimise tähtaeg: 22.05.2018.

Registreerumisvormhttp://pk.emu.ee/teadusinfo/suvekool/registreerumine/

Lisainfo ja küsimused: Pille Tomson, pille.tomson@emu.ee


Ajakava:

17.09.2018

9.00 Väljasõit Karula rahvusparki.

10. 30 Saabumine, majutus, kohvi.

11.0-11.10 Sissejuhatus suveülikooli. Pille Tomson.

11.10-11.30 Maakasutuse ajaloo uurimisest Eestis. Pille Tomson.

11.30-12.30 Sissejuhatus välitöödele. Elena Ponomarenko.

12.30 Lõuna.

13.30-16.30 Õppeekskursioon. Ajaloolise maakasutuse jäljed ja muinasaegsed objektid Karula kihelkonnas.

16.30-18.00 Osalejate ettekanded.

18-19 Õhtusöök.

19.00- 20.30 Osalejate ettekanded. Diskussioon ja päeva kokkuvõtted.

 

18.09.2018

Välitööd Karula rahvuspargis

9.30-10.30 Eesti muldade tutvustus. Lektor EMÜ mullateaduse õppetoolist.

10.30-18.00 Välitööd. Proovide kogumise metoodika. Põllumajandusliku maakasutuse jäljed mullaprofiilis. Juhendaja Elena Ponomarenko Ottawa ülikoolist. Lõuna kaasa.

18.00-19.00 Õhtusöök.

19.00- 20.30 Osalejate ettekanded. Diskussioon ja päeva kokkuvõte.

 

19.09.2018

Välitööd Karula rahvuspargis

9.00-10.00 Ülevaade Lõuna-Eesti arheloloogilistest uuringutest. Lektor Tartu Ülikoolist.

10.00-18.00 Välitööd. Mullaprofiilid metsas: metsasuktsessiooni jäljed. Juhendaja Elena Ponomarenko Ottawa ülikoolist. Lõuna kaasa.

18.00-19.00 Õhtusöök.

19.00. Ärasõit Tartusse.

 

20.09.2018

Laboripäev

9. 00-10.00 Sissejuhatus laboripäeva. Elena Ponomarenko.

10.00-10.30 Kohvipaus.

10.30-13.00 Töö laboratooriumis välitöödel kogutud proovidega. Elena Ponomarenko.

13.00-13.30 Lõuna.

13.30- 16.00. Töö laboratooriumis jätkub.

16.00-16.15 Kohvipaus.

16.15-17.00. Kokkuvõtted.

 


Suvekooli korraldamist toetab Maateaduste ja ökoloogia doktorikool,
finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond
(Eesti Maaülikooli ASTRA projekt Väärtusahelapõhine biomajandus)