Artiklid


MULLATEADUS JA MAAVILJELUS

Mulla tallamise järelmõju mulla omadustele ja rohumaa saagikusele

Mihkel Are, Endla Reintam, Are Selge, Diego Sanchez de Cima

Viljelussüsteemide mõju mulla süsinikuvarule

Karin Kauer, Berit Tein, Liina Talgre, Vyacheslav Eremeev, Anne Luik

Eestis kasvatatavate suviteraviljade mullaharimisviisid ja külvitehnoloogia lähtuvalt mulla lõimisest

Helis Luik, Kaire Vahejõe, Ants-Hannes Viira

Biomassituhk sobib põllule väetiseks

Henn Raave, Karin Kauer, Indrek Keres, Märt Nõges, Jaanus Rebane, Are Selge, Mailiis Tampere, Rein Viiralt

Viljelusviisi ja väetamise mõju vihmaussidele

Endla Reintam, Greete Kahu, Kati Sulp, Diego Sanches de Cima, Mihkel Are, Anne Luik

Talvised vahekultuurid parandavad mulda ja kultuuride saagikust

Liina Talgre, Viatseslav Eremeev, Endla Reintam, Berit Tein, Diego Sanches de Cima, Helena Madsen, Maarika Alaru, Anne Luik

Toitainete vabanemine liblikõieliste lagunemisel

Liina Talgre, Enn Lauringson

Rohumaa mulla mikrobiaalne aktiivsus sõltuvalt väetamisest

Mailiis Tampere, Karin Kauer, Indrek Keres, Toomas Laidna, Evelin Loit, Argaadi Parol, Are Selge, Rein Viiralt, Henn Raave

 

PÕLLUKULTUURID

Humiinpreparaadi kasutamise mõju kartulile

Viacheslav Eremeev, Peeter Lääniste, Berit Tein, Erkki Mäeorg, Jaan Kuht

Seemnemugulate termilise töötlemise ja humiinainete kasutamise mõju kartuli saagikusele

Viacheslav Eremeev, Peeter Lääniste, Berit Tein, Erkki Mäeorg, Jaan Kuht

Õlleodra terasaagist ja proteiinisisaldusest intensiivsel viljelemisel

Tiia Kangor, Ülle Tamm, Hans Küüts

Kasvukohapõhise väetamise mõju odra saagile ning terade kvaliteedile

Jaan Kuht, Toomas Tõrra, Jaanus Kilgi

Väetamise ja ilmastiku hüdrotermiliste omaduste mõjust teraviljade produktsioonile

                  Valli Loide

Efektiivsete mikroorganismide mõju põldherne saagile ning selle lämmastiku- ja magneesiumisisaldusele

Margit Olle, Lea Narits

Väetamise mõju esimese kasutusaasta punase ristiku ja kõrreliste rohumaa saagile

Henn Raave, Karin Kauer, Indrek Keres, Argaadi Parol, Rein Viiralt, Mailiis Tampere, Peep Pitk

Väetamise mõju odra ‘Anni’ saagile ja saagistruktuurile näivleetunud mullal

Triin Teesalu, Jaak Täkker, Helis Rossner, Avo Toomsoo, Enn Leedu, Alar Astover

Teraviljade fütomassi ja saagikuse kasvukohapõhine analüüs

Toomas Tõrra, Jaanus Kilgi, Jaan Kuht, Madis Ajaots

Biolagunevate jäätmete segust valmistatud komposti ja vedelsõnniku mõjust odra saagikusele

Raivo Vettik, Peeter Viil, Taavi Võsa

Eesti ja Hollandi rohumaa seemnesegude võrdlus

Rein Viiralt, Are Selge, Mailiis Tampere, Henn Raave, Argaadi Parol, Rando Värnik, Katri Kall, Ülle Roosmaa, Lex van der Weerd

 

TAIMEKAITSE

Kimalaste õietolmu korje sõltuvalt aedmaasika kasvatustehnoloogiast

Gerit Dreyersdorff, Reet Karise, Marika Mänd

Toidu kvaliteedi mõju kartulimardika (Leptinotarsa decemlineata Say) kaevumiskäitumisele

Külli Hiiesaar, Katrin Jõgar, Luule Metspalu, Reet Karise

NeemAzal T/S-i toimest kapsaöölase (Mamestra brassicae L.) arvukusele

Katrin Jõgar, Luule Metspalu, Külli Hiiesaar, Angela Ploomi, Liina Loorits

Maastikuelementide mõju naeri-hiilamardika arvukusele ja tema parasiteerituse tasemele talirapsil

Riina Kaasik, Gabriella Kovács, Janne Mölder, Kaia Treier, Liis Vaino, Luule Metspalu, Eve Veromann

Naeri-hiilamardika resistentsusprobleem Eestis näitab süvenemise märke

Gabriella Kovács, Riina Kaasik, Krista Kortspärn, Luule Metspalu, Anne Luik, Eve Veromann

Maakirbud ristõielistel õlikultuuridel

Luule Metspalu, Katrin Jõgar, Angela Ploomi, Külli Hiiesaar

Pulbriliste biopreparaatide mõju kimalaste ainevahetusele ja veekaole

Riin Muljar, Reet Karise, Marika Mänd

Roheline seep tugevdab taimsete tõmmiste toimet

                   Angela Ploomi, Luule Metspalu, Anne Luik, Katrin Jõgar, Külli Hiiesaar, Ivar Sibul, Irja Kivimägi

Tau-fluvalinaadijatebukonasoolisünergeetiline mõju kimalastele (Bombus terrestris L.)

Risto Raimets, Reet Karise, Marika Mänd

Biostimulaatori ja fungitsiidiga puhtimise mõju suvinisu saagile ja kvaliteedile 2013. ja 2014. aastal

Pille Sooväli, Mati Koppel, Kadri Sildoja

Kuivlaiksus eri kartulisortidel Einola talus

Liisi Tamela, Eve Runno-Paurson, Merili Hansen, Ants Einola, Priit Einola

Tolmeldajate liigiline mitmekesisus ja arvukus põllumajandusmaastiku erinevatel elementidel

Eve Veromann, Gabriella Kovács, Riina Kaasik, Liis Vaino, Reet Karise, Reelika Päädam, Katrin Jõgar, Linda-Liisa Veromann, Martin Jürgenson, Marika Mänd

 

AIANDUS

Sordi ‘Krista’ õunte säilivus modifitseeritudatmosfääriga pakendites

Lagle Heinmaa, Ulvi Moor

Viinamarjade kvaliteedi mõjutamise võimalused

Mariana Maante, Ele Vool, Reelika Rätsep, Kadri Karp

Efektiivsete mikroorganismide mõju taliküüslaugu saagile ning kuivaine- ja kaltsiumisisaldusele

Margit Olle

Puitu lagundavad seened renoveeritavas õunapuuistanduses

Irma Zettur, Toivo Univer

Eesti uued õunapuusordid

Toivo Univer, Neeme Univer

 

MITMESUGUST

Põllumajandusmaa määramine planeeringutes

Siim Maasikamäe, Evelin Jürgenson

Kartulisortide pikaajaline säilitamine in vitro ja säilikute kasutamise võimalused nišitoodeteks

Viive Rosenberg, Katrin Kotkas

Teraviljade saagikused ja tootmiskulud erinevate viljelusmeetodite kompleksuuringus

Kalvi Tamm, Raivo Vettik, Peeter Viil, Elina Akk, Liina Edesi, Jüri Kadaja, Taavi Võsa

Makroelementide sisalduse määramisest mullas Mehlich 3 meetodil

                 Tõnu Tõnutare, Ako Rodima, Raimo Kõlli, Kadri Krebstein, Priit Penu, Jaanus Rebane, Allan Künnapas