Kaitstud väitekirjad


2019


Jiayan Ye
Biootilise stressi kvantitatiivne mõju lehtede fotosünteesile ning konstitutiivsete ja indutseeritud lenduvate ühendite emissioonile 

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal
Juhendaja: Ülo Niinemets, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


2018


Arooran Kanagendran
Biogeensete lenduvühendite emissiooni regulatsioon stressitingimustes: geeniekspressioonist lenduvühendite emissioonivastusteni erinevate abiootiliste stresside korral

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimefüsioloogia erialal
Juhendaja: Ülo Niinemets, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Shuai Li
Taimelehtede lenduvühendite emissiooni induktsioon osooni ja metüül jasmonaadi mõjul 

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimefüsioloogia erialal
Juhendaja: Ülo Niinemets, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


2017


Seyed Mahyar Mirmajlessi
Mulla patogeeni Verticillium dahliae Kleb. ja mulla seenekoosluste iseloomustamine maasikapõldudel 

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Evelin Loit, PhD;  Marika Mänd, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Leila Pazouki
Terpenoidide emissooni füsioloogilised ja molekulaarsed kontrollmehhanismid tomati (Solanum lycopersicum) ja h. raudrohu (Achillea millefolium) näidetel 

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendaja: Ülo Niinemets, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Mailiis Tampere

Vedelsõnnikuga väetamise mõju toitainete leostumisele ja antibiootikumi resistentsusgeenide arvukusele põllumullas 

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Evelin Loit, PhD; Henn Raave, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


2016


Hiie Ivanova
Respiratoorse ja fotorespiratoorse dekarboksüülimise vastused sisemiste ja väliste faktorite toimele C3 taimedes 

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimefüsioloogia erialal
Juhendajad: Ülo Niinemets, PhD; Olav Keerberg, PhD; Tiit Pärnik, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


2015


Liina Edesi
Erinevate viljelusviiside mõju mikroobide koosseisule ja aktiivsusele mullas 

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Enn Lauringson, PhD; Malle Järvan, DSc. Agr.

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Berit Tein
Viljelussüsteemide mõju kartuli mugulasaagile ja kvaliteedile 

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal
Juhendajad: Are Selge, PhD; Viacheslav Eremeev, PhD; Evelin Loit, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


2013


Miguel Portillo Estrada
Euroopa metsaökosüsteemide süsiniku- ja lämmastikuringe seosed taimse varisega 

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks ökofüsioloogia erialal
Juhendajad: Ülo Niinemets, PhD; Steffen M. Noe, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Zhihong Sun
Keskkonnategurite mõju haava (Populus sp.) isopreeni emissioonile 

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimefüsioloogia erialal
Juhendaja: Ülo Niinemets, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail


Liina Talgre
Erinevate haljasväetiskultuuride bioproduktsioon ja mõju järgnevate kultuuride saagile 

Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekasvatuse erialal
Juhendajad: Enn Lauringson, PhD; Hugo Roostalu, PhD

• Abstrakt ja väitekirja PDF fail