Õppetooli ajalugu

 

Taimekasvatus, teatud ka kui agronoomia, on olnud ülikooli üheks põhisuunaks selle algusest alates. Taimefüsioloogiline teadustegevus lisandus 2006. aastal. 2009. aastal moodustati kahe vastutusvaldkonna (taimekasvatus ja taimefüsioloogia) liitmisel taimekasvatuse ja taimebioloogia vastutusvaldkond. Samal ajal jätkasid iseseisvate osakondadena tööd taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond ning taimefüsioloogia osakond. Alates 2017. aastast on valdkonna juhtimine koondunud taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli, mis moodustati taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse ning taimefüsioloogia osakonna ühinemisel.

Valdkonna töö on toimunud läbi aja mitmetes asukohtades, viimati Eerikal, Harkus ja EMÜ linnakasu Metsamajas. Tänapäeval asume kõik Metsamajas, katsepõld paikneb Eerikal.

 

Loe eestikeelse põllumajandushariduse ajaloo kohta:

EESTIKEELSETE AGRONOOMILISTE TEADMISTE TEKKIMINE JA KULG TARTU ÜLIKOOLIS KUNI 1944. AASTANI

SADA AASTAT EESTIKEELSET PÕLLUMAJANDUSALAST KÕRGHARIDUST