Mikroskoopia labor

 

Taime anatoomia ja (ultra)struktuuride uuringuteks  on kasutusel seadmed: ultramikrotoom (Leica UC 7), optiline mikroskoop (EclipseE600, Nikon) koos digikaameraga (Nikon, DS Fi1), tõmbekapp ja kemikaalid provide ettevalmisamiseks.

Kontaktisik: Tiina Tosens, tiina.tosens@emu.ee (üldküsimused ja töökorraldus laboris, konsultatsioonid, preparaatide ettevalmistus mikroskoopilisteks uuringuteks (keemiline töötlus, lõikamine), valgusmikroskoobi ja digikaamera kasutamine).

Suletud õhulõhed meenutavad kohviuba. Õhulõhede kuju, suuruse, tiheduse ja muude omaduste põhjal saab teha järeldusi taimede hingamise ja fotosünteesi kohta.

Mikroskoobi preparaat on värvitud parema vaadeldavuse jaoks siniseks. Punane joon paremas nurgas = 50 mikromeetrit. 

Foto: Liisa Kübarsepp.

Taimelehe läbilõige. Mikroskoobi all näeb, et võrreldes tavapärases õhus kasvanud taimega (vasakul) on suurema CO2 sisalduse juures kasvanud leht (paremal) paksem ning fotosünteesiks vajalik kude on paremini arenenud. 

Foto: Vivian Kuusk.