Kaitstud doktoritööd

Kaitstud doktoritööd

Autor

Aasta Pealkiri Juhendaja
Marge Lanno 2023 Biojäätmete kompostimine ringmajanduse tingimustes Assoc. Prof. Merrit Shanskiy, Prof. Mait Kriipsalu, Dr. Anu Kisand
Olesja Escuer 2022 Ilutaimede kasv ja areng sõltuvalt orgaaniliste lisanditega muudetud mullatingimustest Prof. Kadri Karp, Assoc. Prof. Merrit Shanskiy

Jordi Escuer Gatius

2022 Põllumullast eralduva dilämmastikoksiidi vähendamine Assoc. Prof. Merrit Shanskiy, Assoc. Prof. Kaido Soosaar, Prof. Alar Astover
Liina Soonvald 2022 Väetamise, põllukultuuri ning sordi mõju taimejuurte seente kooslustele Prof. Marika Mänd, Prof. Alar Astover, Prof. Leho Tedersoo
Kaire Loit

2021

Patogeensed ja arbuskulaarmükoriissed seened Eesti kartulipõldudel Prof. Alar Astover, Prof. Leho Tedersoo, Prof. Maarja Öpik

Kersti Vennik

2019 Eesti muldadel militaarsõidukite ülesõitude tulemusena kujunenud roopad ja nende looduslik taastumine Prof. Endla Reintam, Prof. Thomas Keller, Peeter Kukk
Elsa Suuster 2016 Mineraalsete põllumuldade orgaanilise süsiniku ja lasuvustiheduse statistilised prognoosimudelid Prof. Alar Astover, Assoc. Prof. Christian Ritz

Diego Sanchez De Cima

2016 Vahekultuuride ja väetamise mõju mulla omadustele külvikorrakatses Assoc. Prof. Endla Reintam, Prof. Anne Luik
Liia Kukk 2012 Asukohapõhine energiakultuuride planeerimine: potentsiaalne maaressurss, mullastik-klimaatilised ja majanduslikud riskid Prof. Alar Astover, Assoc. Prof. Merrit Shanskiy
Katrin Trükmann 2011 Quantifizierung der Stabilisierungseffekte von Pflanzenwurzeln als Möglichkeit zur Reduzierung der mechanischen Bodendeformationen von unterschiedlich bewirtschafteten Grünlandstandorten Prof. Rainer Horn, Assoc. Prof. Endla Reintam
Alar Astover 2007 Eesti maakasutus põllumajanduses üleminekul sotsialistlikust ajastust Euroopa Liitu ja selle optimeerimine asukohapõhise agromajandusliku nõuandesüsteemi abil Prof. Hugo Roostalu
Endla Reintam 2006 Muutused mulla omadustes, suviodra (Hordeum vulgare L.) ja umbrohtude toitumises ning koosluses sõltuvalt mulla tallamisest ja väetamisest liivsavilõimisega pruunil näivleetunud mullal Dots. Jaan Kuht,
Prof. Raimo Kõlli
Valli Loide 2002 Eesti põllumuldade liikuva magneesiumi sisaldusest, vahekorrast kaaliumi ja kaltsiumiga ning mõjust kultuuride saagile Emer. Prof. Paul Kuldkepp
Enn Leedu 1998 Põlevkivi kaevandamisega Eesti põllumajandusele tekitatavate kahjude leevendamise võimalused Emer. Prof. Endel Kitse
Arno Kanal 1996 Organic matter turnover in arable Podzoluvisols Prof. Raimo Kõlli