Õppeained 2022/23 õppeaastal

Bakalaureuse- ja integreeritud õpe

 

PK.0799 Mullateaduse alused (Fundamentals of soil science), 4 EAP

Õppejõud: Endla Reintam, Kaire Rannik, Avo Toomsoo

PK.0799 Eesti mullastik (Estonian soils), 4 EAP

Õppejõud: Endla Reintam, Kaire Rannik

PK.0648 Muldade väliuurimine (Soil survey), 3 EAP

Õppejõud: Endla Reintam, Kaire Rannik

PK.0711 Mullateadus (Soil science), 5 EAP

Õppejõud: Alar Astover, Kaire Rannik, Avo Toomsoo

PK.1733 Mullateadus (Soil science), 4 EAP

Õppejõud: Alar Astover, Avo Toomsoo

PK.0557 Maaparanduslik mullateadus (Soil science in land improvement), 4 EAP

Õppejõud: Alar Astover, Avo Toomsoo

PK.0790 Metsamullateadus (Forest soil science), 5 EAP

Õppejõud: Alar Astover, Merrit Shanskiy

PK.1707 Keskkonnakaitse ja -korraldus (Environmental protection and management), 4 EAP

Õppejõud: Merrit Shanskiy, Kaire Rannik

PK.0779 Informaatika ja biomeetria (Informatics and biometry), 4 EAP

Õppejõud: Alar Astover, Allar Padari

 

Magistriõpe

PK.1615 Ratsionaalse maakasutuse ja põllumajandustootmise analüüs ning planeerimine (Rational land use, analysis and planning of agricultural production), 6 EAP

Õppejõud: Alar Astover

PK.1731 Täppispõllumajandus (Precision agriculture), 4 EAP

Õppejõud: Alar Astover, Allar Padari, jt

PK.1091 Muldade kaitse ja jätkusuutlik kasutamine (Protection and sustainable use of soils), 6 EAP

Õppejõud: Endla Reintam, Alar Astover, Merrit Shanskiy, Tõnu Tõnutare, Karin Kauer, Avo Toomsoo, jt

PK.1608 Kompostide tootmine ja kasutamine (Compost production and utilization), 3 EAP

Õppejõud: Alar Astover, Merrit Shanskiy, Mait Kriipsalu, Avo Toomsoo

PK.0200 Eksperimendi metoodika ja andmetöötlus (Experimental methods and data analysis for agriculture), 2+4 EAP

Õppejõud: Liina Talgre, Alar Astover