XI Mullapäev
Muld on elus

3. detsember 2020

Tartu

 

Konverents toimus üle videosilla*, huvilistel on võimalik ettekannete salvestusi järelvaadata:   
Avasõnad, esimese ettekande algus
Esimese ettekande keskpaigast kuni ürituse lõpuni

Päevakava:

  9.30                     Registreerimine (kohv/tee)

10.00                     Avamine

I sessioon

10.15-10.45        Mulla mikroelustiku globaalsed ja lokaalsed mustrid – Leho Tedersoo (Tartu Ülikool)

10.45-11.15        Mullaelustiku seisundi uuringud projektis SoilDiverAgro – Merrit Shanskiy, Mari Ivask (Eesti Maaülikool)

11.15-11.45        Eesti põllumuldade seeneelustiku seisund - tulemusi üleriigilisest uuringust – Tanel Vahter (Tartu Ülikool)

11.45-12.00        Aasta muld 2021 tutvustus – Alar Astover (Eesti Mullateaduse Selts)
                                      • Aasta muld 2021 infovoldik RÄHKMULD

12.00-12.30        Lühiettekanded

II sessioon

13.00-13.30       Mullapatogeenid taimekasvatuse ohustajana – Kaire Loit (Eesti Maaülikool)

13.30-14.00        Tudengite lühivideod mullast – Endla Reintam (Eesti Maaülikool)

14.00-15.00        Paneeldiskussioon – Kas ja kuidas on teadmised mulla elurikkusest abiks põllumuldade majandamisel ja kaitsel?

 

 

Lisainfo: Alar Astover (Alar.Astover@emu.ee)

 

XI Mullapäeva korraldab Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut ja Maaeluministeerium koostöös Eesti Mullateaduse Seltsiga. Konverentsi toimumist toetab Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

 


* Videosilla ühendus toimus BigBlueButton vahendusel, mis toimib läbi tavapäraste veebisirvijate (st see ei eelda eraldi tarkvara installeerimist).
Windows tarkvaraga seadmete korral on kõigi kindlam kasutada Google Chrome veebisisrvijat.