VIII Mullapäev

5. detsember 2017

Tartu, Fr. R. Kreutzwaldi 1a, Eesti Maaülikooli aula

 

Päevakava

  9.30 - 10.00    Registreerimine (kohv/tee)


10.00 - 10.10    Avamine. 


10.10 - 10.40   Mullapoliitikast praktiliste maakasutusotsusteni – Alar Astover (Eesti Maaülikool)


10.40 - 11.10   Muld ja kliimapoliitika (Martti Mandel – Maaeluministeerium) 


11.10 - 11.40   Põllumajandus- ja keskkonnapoliitika kitsaskohad – Ann Riisenberg (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda)


11.40 - 12.00   Aasta muld 2018 tutvustus – Merrit Shanskiy (Eesti Mullateaduse Selts)
                                    • Aasta muld 2018 infovoldik                   • Aasta muld 2018 postkaart


12.00 - 12.30   Mulla populariseerimine (tudengite videod) - Endla Reintam (Eesti Maaülikool)


12.30 - 13.30   Stendiettekanded ja lõuna


13.30 - 14.00  Põllumajandusandmete efektiivsest kasutamisest avalikus sektoris  – Martin Kukk (Maaeluministeerium) 


14.00 - 14.30  Kaugseire rakendused ja väljakutsed põllumajanduses – Ants Vain (Maa-amet)


14.30 - 15.00  Mullaandmed kaasaegse geoinfosüsteemi osana – Tambet Kikas (Põllumajandusuuringute Keskus)


15.00 - 15.30  Põllutee: põllumajanduse digitaalne tulevik – Karel Kuningas (Tehnoloogia Rakenduskeskus OÜ)


15.30 - 16.30  Paneeldiskussioon teemal „Põllumajanduse digitaalne tulevik“ 


16.30 - 17.00  Kokkuvõte ja järeldused

 

 

VIII Mullapäeva korraldab Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut koostöös Eesti Mullateaduse Seltsiga.
Üritust toetab Euroopa Liit