VII Mullapäev

5. detsember 2016

Tartu, Fr. R. Kreutzwaldi 1a, Eesti Maaülikooli aula

 

Päevakava

  9.30 - 10.00    Registreerimine (kohv/tee)


10.00 - 10.10    Avamine. 


10.10 - 10.40   Mulla kvaliteedi visuaalse hindamise testimine Eesti tootmispõldudel – Endla Reintam (Eesti Maaülikool) PDF)


10.40 - 11.10   Muldade lupjamine eile, täna, homme (Osvald Hallik 110) – Valli Loide (Eesti Taimekasvatuse Instituut)


11.10 - 11.40   Raskmetallid Eesti muldades ja väetistes – Tõnu Tõnutare (Eesti Maaülikool)


11.40 - 12.00   Aasta muld 2017 tutvustus – Endla Asi (Eesti Mullateaduse Selts, Keskkonnaagentuur)
                                                 • Aasta muld 2017 infovoldik                   • Aasta muld 2017 postkaart


12.00 - 13.00   Stendiettekanded ja lõuna


13.00 - 13.30  Mullaseire ja mullastikukaardi andmetest otsusteni - Elsa Putku (Põllumajandusuuringute Keskus)


13.30 - 14.00  Eesti põllumuldade süsinikuvaru dünaamika aastatel 1983–2015 – Kerttu Tammik (Eesti Maaülikool)


14.00 - 14.30  Mullakaitse meetme rakendamine maaelu arengukavas – Kadri Allik (Põllumajandusuuringute Keskus)


14.30 - 15.00  Muld mullast – Margus Muld (Väätsa Agro)


15.00 - 16.00  Arutelu ja kokkuvõte. Maaülikooli praktikapartnerite tunnustamine.

 

Registreerumine mullapäevale ja stendiettekandega esinemise soovist teatamine: 
http://pk.emu.ee/struktuur/muld/mullapaev/vii-mullapaev/registreerumisvorm/  või tel 7313537.

 

VII Mullapäeva korraldab Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut koostöös Eesti Mullateaduse Seltsiga.
Üritust toetab Euroopa Liit