Mullapäev & Seirefoorum

 

5. detsember 2014

Tartu, Kreutzwaldi 1a, Eesti Maaülikooli aula

Päevakava

9.15                   Registreerimine

10.00                  Avamine

                          Mait Klaassen, Eesti Maaülikooli rektor

          Andres Talijärv, Keskkonnaministeeriumi kantsler

                          Illar Lemetti, Põllumajandusministeeriumi asekantsler

     I sessioon

10.10-10.40        Mullaseire riiklikus keskkonnaseireprogrammis: hetkeseis ja tulevik – Kait Antso (Keskkonnaministeerium)

10.40-11.10        Põllumuldade seirest – Priit Penu (Põllumajandusuuringute Keskus)

11.10-11.40        Metsamuldade süsinikuvarust kahe seireringi tulemuste alusel – Endla Asi (Keskkonnaagentuur)

11.40-12.00        Kohvipaus ja stendiettekanded

                               II sessioon

12.00-12.30        Muld ja maakasutus: Eesti kasvuhoonegaaside inventuur UNFCCC ja Kyoto protokolli raames – Kaie Kriiska (Keskkonnaagentuur)

12.30-13.00        Mulla süsinikuvarude ja -voogude mudelprognoosid – Karin Kauer (Eesti Maaülikool)

13.00-13.15        Aasta muld 2015 tutvustus

13.15-14.00        Stendiettekanded ja lõuna

                               III sessioon

14.00-14.30        Kuivenduse mõju märgalade süsinikuringele – Mati Ilomets (Tallinna Ülikool)

14.30-15.00        Põllumuldade huumusbilansi arvutamise võlud ja valud – Enn Lauringson (Eesti Maaülikool)

15.00-15.30        Põllumehe mõtisklus –  Mait Nõmmsalu

15.30-16.30        Arutelu

 

Seirefoorumi ja V Mullapäeva ühisürituse korraldab Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut ning Keskkonnaagentuur koostöös Eesti Mullateaduse Seltsiga. Ürituse läbiviimist toetab Euroopa Liit.

 

Pildigalerii