Mullapäev on iga-aastane teaduslik-praktilise suunitlusega üritus, mille eesmärk on tutvustada uuemaid teadustulemusi ning arutleda muldade kasutamise ja kaitsega seotud aktuaalseid küsimusi.

IV Mullapäeva sisustavad üheksa kutsutud suulist ettekannet. Lisaks oodatakse kõiki huvilisi esitama stendiettekandeid (pealkiri ja ettekandjate nimed saata veebis oleva registreerimisvormi kaudu hiljemalt 25. novembriks).

IV Mullapäeva korraldab Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut koostöös Eesti Mullateaduse Seltsiga. Üritust toetab Euroopa Liit ja osavõtt on kõigile tasuta.

 

 

"Aasta muld 2014 on leostunud muld. Siit saad vaadata lühikest teavikut leostunud mulla kohta."

 

IV Mullapäev

5. detsember 2013

Tartu, Kreutzwaldi 1a, Eesti Maaülikooli aula

Päevakava pdf

9.15                       Registreerimine (kohv/tee)

10.00                     Avasõnad. Alar Astover (Eesti Maaülikool, Eesti Mullateaduse Selts)

        I sessioon

10.10-10.40        Mulla kandevõime eriotstarbeliste masinatega liikumiseks – Endla Reintam (Eesti Maaülikool)

10.40-11.10        GIS-põhise väetustarbekaardi koostamine ning digitaalse mullakaardi tehnilised ja topograafilised probleemid – Tambet Kikas (Põllumajandusuuringute Keskus)

11.10-11.40        Biosöest ja selle mõjust mullale, saagile ning toitainete leostumisele – Henn Raave (Eesti Maaülikool)

11.40-12.00        Kohvipaus ja stendiettekanded

                               II sessioon

12.00-12.30        Muutused mullas ja põllukultuuride saagikuses pikaajalises väetuskatses – Avo Toomsoo (Eesti Maaülikool)

12.30-13.00        Vermikompostimise-alased uuringud Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledžis – Jane Peda (TTÜ)

13.00-13.15        Aasta muld 2014 tutvustus

13.15-14.00        Stendiettekanded ja lõunapaus

                               III sessioon

14.00-14.25        Näivleetunud mulla dilelektriline läbitavus ja elektrijuhtivus sõltuvalt väetamisest – Indrek Liiva

14.25-14.50        Sõnnik kui võimalus: projekti Baltic Manure tulemused – Sirli Pehme (Eesti Maaülikool)

14.50-15.15        Mullakaitsemeetmed põllumajandustoetustega seoses – Madli Karjatse (Põllumajandusministeerium)

15.00-15.40        Muld kui põllumehe põhiline tootmisvahend – Mati Nurm (Puide Talu)

15.40-16.30        Arutelu

Pildigalerii

IV Mullapäeva korraldab Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut koostöös Eesti Mullateaduse Seltsiga. Üritust toetab Euroopa Liit ning projekt Baltic Manure.