Mullapäev

III Mullapäev

6. detsember 2012

Tartu, Kreutzwaldi 1a, Eesti Maaülikooli aula, kl 10–16.30

Konverentsil tuleb esitamisele üheksa suulist ettekannet, lisaks stendiettekanded ning arutelu sessioon.

III Mullapäeva korraldab Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut koostöös Eesti Mullateaduse Seltsiga. Üritust toetab Euroopa Liit.

 

 

III Mullapäev

6. detsember 2012

Tartu, Kreutzwaldi 1a, Eesti Maaülikooli aula

Konverentsil tuleb esitamisele üheksa suulist ettekannet, lisaks stendiettekanded ning arutelu sessioon.

III Mullapäeva korraldab Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut koostöös Eesti Mullateaduse Seltsiga. Üritust toetab Euroopa Liit.

Päevakava

9.30                       Registreerimine

10.00                     Avamine

10.10-10.40        Mulla mikroorganismide elurikkuse ja funktsioonide uurimine molekulaarsete

meetodite abil – Jaak Truu (TÜ)

10.40-11.00        Eesti muldkatte uurituse kaasaegne seis – Igna Rooma

11.00-11.20        Mulla kaitstus või kaitsetus Eesti õiguses – Hannes Veinla (TÜ)

11.20-11.40        Kohvipaus ja stendiettekanded

11.40-12.00        Pinnaehituse ja mullastiku seosed Tahkuna poolsaare maastikus – Are Kont (TLÜ)

12.20-12.40        Muutused lämmastiku netomineralisatsiooni intensiivsuses hall-lepiku lageraie

järgselt – Hardo Becker (EMÜ)

12.40-13.00        Mullakaardi rakendusmudel päideroo saagipotentsiaali asukohapõhiseks hindamiseks

– Liia Kukk (EMÜ)

13.00-14.00        Lõuna ja stendiettekanded

14.00-14.20        Lühiülevaade väetistarbe määramisest ja gradatsioonidest– Valli Loide (PMK/EMVI)

14.20-14.40        Mulla väetistarbe- ja saagikuskaardid täppisviljeluses – Jaan Kuht (EMÜ)

14.40-15.00       Põllumajandustootja kogemused väetistarbe andmete kasutamisel – Neeme Univer (Kookla Seemnekeskus OÜ)

15.00-16.00        Arutelu

Pildigalerii

Päevakava pdf