Virtuaalne karjääripäev

Virtuaalse karjääripäeva näol oli tegemist veebikonverentsiga, mille käigus mitmete projektide, ettevõtete ja organisatsioonide esindajad tutvustasid enda asutusi ja andsid ülevaate töö, praktika või diplomitöö kirjutamise võimalustest. Antud projekti raames esimene virtuaalne karjääripäev toimus 22. novembril 2018. aastal ning teine 4. aprillil 2019. aastal. Kolmas virtuaalne karjääripäev toimus 20. veebruaril 2020. Loengud edastati virtuaalses keskkonnas, millega oli võimalik liituda igal pool, kus on ligipääs internetile. Virtuaalse karjääripäeva sihtgrupiks olid bioloogia, ökoloogia, mullateaduse ja nendega seotud valdkondade tudengid. Selle ürituse raames loodi ka tööandjate andmebaas, mis koondab ettevõtteid ja asutusi, kes otsivad praktikante või töötajaid. Lisainformatsioon virtuaalse karjääripäeva ja andmebaasi kohta on leitav allolevate linkide kaudu:

https://www.uni-ulm.de/nawi/nawi-intasek/virtual-career-day/

https://www.uni-ulm.de/nawi/nawi-intasek/career-database/