Tööpaketid

 

Tööpakett 1 „Virtuaalne õppekeskkond“

 

Tööpakett nr 1 väljundiks on virtuaalse õppekeskkonna loomine, mis koosneb lühikestest loengumaterjalidest ja virtuaalsetest õppimisvahenditest nagu näiteks testid, videod, ülesanded, praktiliste tööde juhendid mulla- ja taimeökoloogia valdkondades. Õppekeskkond keskendub teemale: “Süsinik maapealsetes ökosüsteemides”. Seda veebipõhist õppekeskkonda saab kasutada tavalises õppimis- ja õpetamisprotsessis erinevatel kõrghariduse tasemetel ning samuti ka elukestval õppel. Õppekeskkond on leitav siit

Suvekooli osalejad valitakse partnerülikoolidest oma mullateaduse ja taimeökoloogia teadmiste põhjal ning samuti on oluline, et oleks huvi teaduse vastu. Kursusel on oodatud osalema partnerülikoolide tudengid. 2018. aastal toimunud suvekool leidis aset Prantsusmaal, 2019. aasta suvekool toimub Ukrainas ja viimane Eestis 2020. aastal. Viis tudengit ja kolm õppejõudu igast partnerülikoolist osalevad suvekoolides.

*Kõik kolm suvekooli ei ole finantseeritud IntASEK projekti poolt.

 

Tööpakett 2 “Teadmussiire”

 

Antud tööpaketi eesmärgiks on suurendada osalevate tudengite töölevõtmist, kuid ka tekitada kontakte tudengite, noore akadeemilise personali ning ettevõtete vahel. Seda soovitakse saavutada virtuaalse kärjääripäeva korraldamisega.

Väljundiks on ka loetelu magistritöö teemadest, mida on võimalik kirjutada ettevõtetes. Sellega identifitseeritakse vajadused ja puudused mõlemale, nii kõrghariduse institutsioonidele kui ka ettevõtetele, mis omakorda aitab tudengitel ja ettevõtetel üksteisega ühenduses olla vähem formaalsel viisil.

Antud väljundiga seotud ülesanded on järgmised:

  • Virtuaalse platvormi loomine;
  • Küsimustiku hindamine, et teada saada, milline on ettevõtjate huvi ja millised neist on huvitatud;
  • Tööandjate andmebaasi loomine, kus on nimekiri ettevõtetest, kes sooviksid praktikanti ja/või töötajat;
  • Virtuaalse karjääripäeva korraldamine.

Selle tööpaketi peamine ülesanne on tekitada ühendus teoreetiliste teadmiste ja nende praktilise rakendamise vahel tugeval rahvusvahelisel taustal.