Aasta muld

 

 • Aasta muld 2024 - LEOSTUNUD GLEIMULD

           Infovoldik/postkaart

Kõlli, R. 2024. Aasta muld. Leostunud gleimuldi leiab enim Pärnu-, Rapla- ja Läänemaa. Eesti Loodus 36-40.

 • Aasta muld 2023 - LEETUNUD MULD

Infovoldik/postkaart

Kõlli, R., Tõnutare, T. 2023. Tänavusel aasta mullal on ülekaalus tootlikud palu- ja laanemetsad ning väheviljakad põllu. – Eesti Loodus 1:38-47.

Kõlli, R., Tõnutare, T. 2023. Leetunud muld on Eesti aasta 2023 muld. Agraarteadus, 34(1): 61-70. 

 • Aasta muld 2022 - TEHISMULD

Infovoldik/postkaart

Kõlli, Raimo; Leedu, Enn (2022). 2022. aasta muld on tehismuld. Eesti Loodus, 73, 42−47.

Kõlli, R., Leedu, E. 2022. Tehismullad Eesti muldade klassifikatsioonis: nomenklatuur, rajamine ja erinevused-sarnasused normaalselt arenenud muldadega. Agraarteadus, 33(1): 101-117.

 • Aasta muld 2021 - RÄHKMULD

Infovoldik/postkaart

Raimo, Kõlli (2021). Rähkmuld, 2021. aasta muld. Eesti Loodus, 12, 84−89.

Kõlli, Raimo; Tõnutare, Tõnu (2021). Rähkmuldade seisund ja levik Eesti põllumajandus- ning metsamaastikes. Agraarteadus, 32 (1), 67−78. 

 • Aasta muld 2020 - ERODEERITUD MULD

Infovoldik/postkaart

Kõlli, R.; Tõnutare, T. (2020). Eesti erosioonist häiritud muldkatted: muldade nomenklatuur ja uurimise ajalugu. Agraarteadus, 31 (1), 28−40. 

 • Aasta muld 2019 - MADALSOOMULD

Infovoldik/postkaart

Kõlli, Raimo; Tõnutare, Tõnis (2019). Madalsoomuld: 2019. aasta muld. Eesti Loodus, 7,  24−28.

Kõlli, R., Tõnutare, T. (2019). Eesti aastamuld 2019 on madalsoo muld. Agraarteadus, 30 (1), 13-24.

 • Aasta muld 2018 - NÄIVLEETUNUD MULD

Infovoldik/postkaart

Kõlli, R., Tõnutare, T. ja Kõlli, T. (2018). Ülevaade: Kahkjad ehk näivleetunud mullad Eestimaa muldkattes. Agraarteadus, XXIX, 2: 95–105.

Kõlli, R. Tõnutare, T. (2018). 2018. aasta muld: kahkjad ehk näivleetunud mullad. Eesti Loodus, 69 (11) 20-25. 

 • Aasta muld 2017 - LEEDEMULD

Infovoldik/postkaart

 • Aasta muld 2016 - RABAMULD

Infovoldik/postkaart

Kõlli, Raimo (2016). Tänavuse aasta muld on rabamuld. Eesti Loodus, 10, 32−36.

Kõlli, Raimo (2016). Ülevaade: Rabamuld - Eesti aasta 2016 muld. Agraarteadus, 27 (1), 26−37.

 • Aasta muld 2015 - PAEPEALNE MULD

Infovoldik

Kõlli, Raimo; Tamm, Indrek (2015). Paepealsed mullad. Eesti Loodus, 8, 20−25.

Kõlli, Raimo; Tamm, Indrek (2015). Muld paekivil – Eesti aasta 2015 muld. Agraarteadus, 26 (2), 51−61

 • Aasta muld 2014 - LEOSTUNUD MULD

Infovoldik

Kõlli, Raimo; Tamm, Indrek (2014). Aasta 2014 muld - leostunud muld. Agraarteadus, XXV (1), 30−38.

Kõlli, Raimo; Astover, Alar; Tamm, Indrek (2014). Tänavu on tähelepanu all leostunud mullad. Eesti Loodus, 4, 24−29.