Keskkonna planeerimine ja maastikukujundus

Bakalaureuse õpe

Õpe algab maastiku põhiprintsiipide, lugemisoskuse ja lahtimõtestamise ning kujunduse kirjeldamisoskuse õppimisega. Õpitakse juurde aina spetsiifilisemaid ja keerukaimaid oskusi ja teadmisi, mis lõppeb kolmandal aastal bakalaurese töö koostamisega. Enamus aineid õpetatakse eesti keeles aga mõned ained toimuvad inglise keeles, mõned ka mõlemas keeles.  Inglise keelsed ained sobivad ka Erasmuse programmi vahetusüliõpilastele.

Õppekava

Baaskursused

 • Joonistamine
 • Vormi-, kompositsiooni- ja värviõpetus
 • Digitaalne projektgraafika I
 • Maateadus ja kartograafia
 • Geoinformaatika

Keskkonda puudutavad kursused

 • Ökoloogia
 • Maateaduse alused
 • Mullateadus
 • Eesti Loodusgeograafia
 • Metsauuendus
 • Maastiku ökoloogia ja analüüs
 • Maastiku hindamine ja majandamine
 • Ökoloogiline taastamine
 • Eesti floora, taimkate ja selle kaitse

Taime kursused

 • Kujundamine dekoratiivtaimedega
 • Dendroloogia ja puude korraldus
 • Taimedisain
 • Linna rohealade majandamine

Tehnilised kursused

• Maastiku ehitus
• Detailplaneerimine ja projekteerimine

Ajaloo ja teooria kursused pakuvad väärtuslikku taustateadmisi

 • Maastikuarhitektuuri ajalugu
 • Eesti kultuurmaastiku kujunemine
 • Keskkonna filosoofia ja eetika

Poliitika ja planeerimise kursused

• Ruumiline planeerimine
• Sissejuhatus keskkonnaalastesse õigusaktidesse

Akadeemilised kursused

 • Võõrkeel
 • Majandusteaduste alused
 • Risk ja tööohutus
 • Maastikuanalüüs ja uurimustöö meetodid

Kõik kokku sidudes kasutatakse eelnevate kursuste teadmisi veel suuremates kujundus projektainetes

 • Sissejuhatav kursus maastikuarhitektuuri
 • Väikese mõõtkavaga kujundus
 • Maa ja linna piirkonna avatud ruumi kujundamine
 • Elurajooni planeerimine ja kujundamine
 • Linna kujundus
 • Aiakujundus
 • Bakalaureuse kraadi lõputöö

Lisaks leidub kursuseid mis pakuvad tööd ja äri

 • Kontori praktika
 • Ettevõtlus