Rännete mõju kohavarudele Võrtsjärve - Emajõe - Peipsi süsteemis

Hüdrobioloogia Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020" meetme "Kalapüügi innovatsioonitoetus" projekt (viitenumber 811019790011)

"Rännete mõju kohavarudele Võrtsjärve - Emajõe - Peipsi süsteemis“

ARUANNE

Aruanne on leitav SIIN