BioFloat

Ujuvsaared kui elurikkuse ülalhoidjad, reostuse vähendajad ja jätkusuutlikumate linnade kujundajad - BioFloat

Floating islands as biodiversity pit stops and pollution cut outs towards more resilient cities (BioFloat)

Kestus 27.11.2023 – 26.11.2027

Rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist: 714 904.00 EUR

Omafinantseerimine: 178 726.00 EUR

BioFloati projekt keskendub uudsete ujuvsaarte loomisele ja testimisele kolmes Eesti ja Läti järves. Ujuvsaared on inimeste poolt loodud rajatised, mis vähendavad veekogus toiteainete hulka ja pakuvad samal ajal uusi elupaiku vee-elustikule ja pesitsuspaiku lindudele.

Meie eesmärk on suurendada bioloogilist mitmekesisust ja parandada inimasustuste vee-ökosüsteemide tervist. Kuidas? Koostöös Eesti ja Läti partneritega katsetame kolme roheala taristu loomisega seotud ideed mõlemas Balti riigis. Projekti keskne uuendus seisneb ujuvsaarte kontseptisoonis, mis on spetsiaalselt loodud ja kohandatud konkreetsetele kohalikele vajadustele. See algatus aitab suurendada piirkonna jätkusuutlikkust ja vastupidavust.

BioFloati projekti Eesti tööobjektiks on Põrmujärv Võrumaal Navi külas. Järve ökoloogiline seisund on murettekitav, kuid kohalike elanike huvi järve vastu loob soodsa keskkonna uute lahenduste testimiseks ja leidmiseks. Ujuvsaarte rajamisega  püüame leida praktilisi ja tõhusaid viise veekogu tervendamiseks ning toetada piirkonna säästvat arengut.

Tegevusi Põrmujärvel viivad läbi Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli teadlased koostöös partneritega SEI Tallinn ja Eesti Ornitoloogiaühingust. Enne ujuvsaare rajamist järvele teostame omalt poolt vee-ökosüsteemi komplekssed uuringud, sh järve välis- ja sisekoormus, hüdroloogiline režiim, vee omadused, veeelustik, vetikatoksiinid, veelinnud jpm. Kogu projekti raames kogutud teaved jagatakse ning arutatakse tulemustest huvitatud sidusrühmadega.

In English:

Our objective is to enhance biodiversity richness and improve the health of urban water ecosystems. It will be achieved by collaboratively developing and testing three new green infrastructure elements with contributions from target groups in Estonia and Latvia. Our central innovation is the BioFloat floating islands concept, tailored to meet the specific requirements of municipalities. The initiative will contribute to a more sustainable and resilient program area.

Info programmi kohta: https://estlat.eu/en

Projekti partnerid:

Latvian Institute of Aquatic Ecology

https://lhei.lv/en/

Latvian Ornithological Society

https://www.lob.lv/

LLC “ALPS landscape atelier”

http://www.alps.archi/?fbclid=IwAR26bnukIEHHeo_lBu90TZZ1Ja6y_7zFIS-m90jRV5MjY0hWFl9QwLxVGG0

Gulbene Municipality

https://www.gulbene.lv/en

Cesis Municipality

https://www.cesis.lv/lv/

Eesti Maaülikool

https://www.emu.ee/en/

SEI Tallinn (Stockholm Environment Institute Tallinn Centre)

https://www.sei.org/centres/tallinn/

Eesti Ornitoloogiaühing

https://www.eoy.ee/