In English

Kõigi töötajate meiliaadressid on kujul: eesnimi.perenimi@emu.ee

 

MARIKA KOSE
Vanemlektor, Õppetooli juhi KT, PhD
Rekreatsiooniökoloogia, taastamisökoloogia 

Kreutzwaldi 5,  D212;        56561373               

CV ETISes                                 
 

 

 


TIIU KULL
Emeriitprofessor, PhD

Kreutzwaldi 5, tuba D215
tel. 7311883         
CV ETISes

 


LAURI LAANISTO
Professor, PhD
Ökoloog

Kreutzwaldi 5, tuba D224
tel. 7311878
CV ETISes                                       
Teadustegevus


 

KATRIN HEINSOO
Vanemteadur, PhD
Ökofüsioloog, bioenergiaspetsialist

Kreutzwaldi 5, tuba D211
tel. 7311882      

CV ETISes                            
Teadustegevus


KADRI TALI
Vanemteadur, PhD
Populatsioonibioloogia

Kreutzwaldi 5, tuba D210
tel. 7311881       
CV ETISes                             
Teadustegevus


 

ÜLO VÄLI
Vanemteadur, PhD
Ohustatud linnuliikide populatsiooniökoloogia ja kaitse

Kreutzwaldi 5,  D044
CV ETISes    

 

 

 


 

OLAVI KURINA
Vanemteadur, PhD
kahetiivaliste süstemaatika (seensääsklased)

 

Kreutzwaldi 5,  D054; tel +3727311887
CV  ETISes                             

 

 


VELLO JAASKA

Vanemteadur, bioloogiadoktor
botaanik-biokeemik

Kreutzwaldi 5, tuba D217
tel. 7311875       

CV ETISes                                       
Teadustegevus

 


KALEV RATTISTE
teadur, PhD
kalakajaka evolutsiooniline ökoloogia

 

Kreutzwaldi 5,  D045; tel +3727313598

CV ETISes

 

 


 

VIVIKA VÄLI

Teadur, PhD
 

Kreutzwaldi 5,  D214
Tel: 7311880               
CV  ETIS                                

         


LEA SUDAKOVA

Lektor, MSc

Loodusturism

Kreutzwaldi 5,  D213

Tel: 5204112; 

CV ETIS          

 

 


 

      TARMO PILVING

       Lektor, PhD

       Loodusturism

       Kreutzwaldi 5,  D221, tel 56602911

CV ETISes


MALLE LEHT
Lektor, PhD
Taksonoomia

Kreutzwaldi 5,  D213
Tel: 7 31 18 76, 56901522   
CV ETISes                                            
 

 


  KAIRE LANNO

Lektor, PhD;  
ökoloogia 

Kreutzwaldi 5,  D203 
Tel: 7311884                        
CV  ETISes                                 
 

 


Pildiotsingu Mihkel Kunnus tulemus

MIHKEL KUNNUS
Lektor, MSc

 

Tel:       55542138

                                 


                                    

Pildiotsingu Katrin Kaldma tulemusKATRIN KALDMA

Lektor, MSc

must-toonekure asurkondade geneetiline analüüs

 

 

 


INDREK MELTS
Nimetatud teadur, PhD
 

Kreutzwaldi 5,  D203; Tel 56236598      

 

 


ÜLLE PÜTTSEPP
Nimetatud vanemteadur, PhD

Kreutzwaldi 5, 2C24, Tel: 58078231

 

 

 


ROGER  Gilchrist EVANS
Peaspetsialist, PhD

Tel:       53999421  

 

 

 


KARIN KALJUND

Peaspetsialist, PhD. 
Populatsioonibioloogia

Kreutzwaldi 5,  D223 Tel: 7311874.

CV ETISes                            
 


AIGI ILVES

Peaspetsialist, PhD.

Geneetilised analüüsid

Kreutzwaldi 5,  D205, tel. 55900615

CV ETISes                                       

 


 


SILJA KANA

Peaspetsialist, doktorant MSc
Maakasutus

Kreutzwaldi 5,  D203, Tel: 5210052 

CV ETIS                                   

 

 


LEHO LUIGUJÕE
Peaspetsialist
rohunepi, vee- ja rändlindude ökoloogia ja kaitse

 

tel 5079713

 

 


EVA-LEENA Sepp
Peaspetsialist

 

 

 


 

MÄRT KRUUS
Spetsialist, PhD
 

Kreutzwaldi 5 D 057, tel 7313510

 


PAWEL MIRSKI
Post-Doc, PhD

 

 tel 48504234306

       


HANNES PEHLAK
Vanemlaborant, MSc
kahlajate ökoloogia

Kreutzwaldi 5 D 046, tel 7311891

 

 

 


KAILI KATTAI

Spetsialist, MSc


Kreutzwaldi 5, D223, tel 7311874

            

 

 


 

ANNELY HOLM

Projektijuht, MSc

 

tel. 5116738

 

 


HELI KIRIK

Spetsialist

Pistesääsklased

Kreutzwaldi 5, D219

 


TEADUSKOGUD

TOOMAS KUKK

Kuraator, MSc
Herbaarium

Kreutzwaldi 5, D209
Tel: 5189420                                       

CV ETIS                           


MARE LEIS

Kuraator
Sammalde herbaarium

Kreutzwaldi 5, D222
Tel: 7311877        

CV ETIS    


THEA KULL

Herbaariumi peaspetsialist, PhD
tarnade taksonoomia

Kreutzwaldi 5,  D214
Tel: 7 311 880      CV ETIS            

 


        KADRI PÄRTEL
Kuraator, PhD

Seente kogu

Kreutzwaldi 5, D271
Tel: 7313895

CV ETISes


ANU KOLLOM

Kuraator

Seente kogu

Kreutzwaldi 5, D257
Tel: 7313885          CV ETISes


TRIIN VARVAS
Specialist, MSc.

Seente kogu
Kreutzwaldi 5 D 272, Tel: 731 3895

CV ETISes


KUULO KALAMEES
Peaspetsialist
Mükoloogia

Kreutzwaldi 5 D 269, Tel: 7311895

CV ETISes


ERKKI ÕUNAP
Spetsialist
Entomoloogia

Kreutzwaldi 5 D 043

CV ETISes

 


Tõnu Keskküla
Spetsialist
Entomoloogia

Kreutzwaldi 5 D 043

 


JAAN VIIDALEPP
Peaspetsialist, PhD
liblikate süstemaatika (vaksikud)

 

 DOKTORANDID:

 


GRETE TÕNISALU

Doktorant, MSc

Kreutzwaldi 5,  D047
 


KAAREL SAMMET

Doktorant, nooremteadur

Lestad ja muud mullaselgrootud

Kreutzwaldi 5, D055    CV ETISes
 


Piia Jaksi

Doktorant, nooremteadur

 

Kreutzwaldi 5, D

 


MARILIN MÕTLEP

Nooremteadur, doktorant, MSc. Lapsehoolduspuhkusel
orhideede tolmlemine

Kreutzwaldi 5,  D221 Tel 56916465

 CV ETIS             


   

TIIT HALLIKMA
Doktorant

Kreutzwaldi 5, D219

 


 

MARIS RATTUR

Doktorant, MSc

CV ETIS 

 

 


Neda REZVANISANIJOUYBARI 
Doktorant, nooremteadur

Jätkusuutlik turism avamaastikul

                                               Kreutzwaldi 5, D219
:


KADRI ERIT

Doktorant, nooremteadur

tel 55539665

 

 


NICOLA PAVANETTO
Doktorant, nooremteadur

Kreutzwaldi 5, D219

 


KAISA LINNO
Doktorant, nooremteadur

Turism

                                                Kreutzwaldi 5, D219


LY HÄRM-KASK
Doktorant, nooremteadur

Turism

                                                Kreutzwaldi 5, D221


FREDDY ROHTLA
Doktorant, nooremteadur

Kreutzwaldi 5, D219
:

 

                                        : 


MYLENE MARTINEZ
Doktorant, nooremteadur

Poollooduslike koosluste säästev majandamine

 

Kreutzwaldi 5, D219

CV ETIS: https://www.etis.ee/CV/Mylene_Martinez/est