In English

Kõigi töötajate meiliaadressid on kujul: eesnimi.perenimi@emu.ee

MARIKA KOSE
Loodusturismi vanemlektor, PhD 
Rekreatsiooniökoloogia, taastamisökoloogia 
(+372) 56561373
Kreutzwaldi 5,  D212               

CV ETISes                

 

 

      


 

TIIU KULL
Emeriitprofessor, PhD
Kreutzwaldi 5, tuba D215
tel. 7311883         
CV ETISes

 


KATRIN HEINSOO
Vanemteadur, PhD
Ökofüsioloog, bioenergiaspetsialist
tel. 7311882 
Kreutzwaldi 5, tuba D211
CV ETISes  
 Teadustegevus


KADRI TALI
Vanemteadur, PhD
Populatsioonibioloogia
tel. 7311881 
Kreutzwaldi 5, tuba D210
CV ETISes                             
Teadustegevus


LAURI LAANISTO
Professor, 
Makroökoloogia professor
tel. 7311878
Kreutzwaldi 5, tuba D224
CV ETISes                                       
Teadustegevus

 

 


 

 

ÜLO VÄLI
Kaasprofessor, PhD
Ohustatud linnuliikide populatsiooniökoloogia ja kaitse
Kreutzwaldi 5,  D044
CV ETISes    

 

 

 

 


 

OLAVI KURINA
Professor, PhD
kahetiivaliste süstemaatika (seensääsklased)
tel +3727311887
Kreutzwaldi 5,  D054;
CV  ETISes                             

 

 

 

 

 


 

VIVIKA VÄLI
Teadur, PhD

Õietolmuanalüüsid / Pollen analysis


Tel: 7311880  
Kreutzwaldi 5,  D214
CV  ETIS                                

         

 


 

LEA SUDAKOVA
Lektor, MSc
Loodusturism
Kreutzwaldi 5,  D213
Tel: 5204112; 
CV ETIS          

 

 

 

 


 

TARMO PILVING
Lektor, PhD, Loodusturism
tel 56602911
Kreutzwaldi 5,  D221,
CV ETISes

 

 

 


 

MALLE LEHT
Lektor, PhD, Taksonoomia
Kreutzwaldi 5,  D213
Tel: 7 31 18 76, 56901522   
CV ETISes                                            
 

 


 

KAIRE LANNO
Lektor, PhD; ökoloogia 
Kreutzwaldi 5,  D203 
Tel: 7311884                        
CV  ETISes                                 
 

 

 


Pildiotsingu Mihkel Kunnus tulemus

 

MIHKEL KUNNUS
Lektor, MSC
Tel:  55542138

   

                   

         


                                    

Pildiotsingu Katrin Kaldma tulemus

KATRIN KALDMA
Lektor, MSc
must-toonekure asurkondade geneetiline analüüs

 

 

 

 

 

 


 

INDREK MELTS
Nimetatud teadur, PhD
Tel 56236598  
Kreutzwaldi 5,  D203;    

 

 

 


ÜLLE PÜTTSEPP
Nimetatud vanemteadur, PhD
Tel: 58078231
Kreutzwaldi 5, 2C24,

 

 

 


 

AIGI ILVES
Peaspetsialist, PhD, Geneetilised analüüsid
tel. 55900615
Kreutzwaldi 5,  D205,
CV ETISes                                       

 


 


 

SILJA KANA
Peaspetsialist, doktorant MSc, Maakasutus
Tel: 5210052 
Kreutzwaldi 5,  D203,
CV ETIS                                   

 

 


LEHO LUIGUJÕE
Peaspetsialist
rohunepi, vee- ja rändlindude ökoloogia ja kaitse
tel 5079713

 

 

 

 

 


EVA-LEENA Sepp
Peaspetsialist

 

 

 


 

MÄRT KRUUS
Spetsialist, PhD
 

Kreutzwaldi 5 D 057, tel 7313510

 


PAWEL MIRSKI
Post-Doc, PhD

 

 tel 48504234306

       


HANNES PEHLAK
Vanemlaborant, MSc
kahlajate ökoloogia

Kreutzwaldi 5 D 046, tel 7311891

 

 

 

 

 


 

KAILI KATTAI
Spetsialist, MSc

Kreutzwaldi 5, D223, tel 7311874

            

 

 


HELI KIRIK

Spetsialist, PhD

Pistesääsklased

Kreutzwaldi 5, D219

 

 

 

 

 


 

ANNELY HOLM

Projektijuht, MSc

LIFE

 

tel. 5116738

 


URMAS SELLIS

Projektijuht

LIFE

5034799

 


TEADUSKOGUD

TOOMAS KUKK

Kuraator, MSc
Herbaarium

Kreutzwaldi 5, D209
Tel: 5189420                                       

CV ETIS                           


MARE LEIS

Kuraator
Sammalde herbaarium

Kreutzwaldi 5, D222
Tel: 7311877        

CV ETIS    

 

 


THEA KULL

Herbaariumi peaspetsialist, PhD
tarnade taksonoomia

Kreutzwaldi 5,  D214
Tel: 7 311 880      CV ETIS            

 

 


        

KADRI PÄRTEL
Kuraator, PhD, Seente kogu

Kreutzwaldi 5, D271
Tel: 7313895

CV ETISes

 

 


ANU KOLLOM

Kuraator

Seente kogu

Kreutzwaldi 5, D257
Tel: 7313885          CV ETISes

 

 


TRIIN VARVAS
Specialist, MSc.

Seente kogu
Kreutzwaldi 5 D 272, Tel: 731 3895

CV ETISes


KUULO KALAMEES
Peaspetsialist
Mükoloogia

Kreutzwaldi 5 D 269, Tel: 7311895

CV ETISes

 

 


ERKKI ÕUNAP
Spetsialist
Entomoloogia

Kreutzwaldi 5 D 043

CV ETISes

 

 


TÕNU KESKKÜLA
Spetsialist
Entomoloogia

Kreutzwaldi 5 D 043

 

 


JAAN VIIDALEPP
Peaspetsialist, PhD
liblikate süstemaatika (vaksikud)

 

 

 

 DOKTORANDID:

 


GRETE TÕNISALU

Doktorant, MSc

Kreutzwaldi 5,  D047
 


KAAREL SAMMET

Doktorant, nooremteadur

Lestad ja muud mullaselgrootud

Kreutzwaldi 5, D055    CV ETISes
 


PIIA JAKSI

Doktorant, nooremteadur

 

Kreutzwaldi 5, D

 MARILIN MÕTLEP

Nooremteadur, doktorant, MSc. Lapsehoolduspuhkusel
orhideede tolmlemine

Kreutzwaldi 5,  D221 Tel 56916465

 CV ETIS             


Neda REZVANISANIJOUYBARI 
Doktorant, nooremteadur

Jätkusuutlik turism avamaastikul

                                               Kreutzwaldi 5, D219
:


KADRI ERIT

Doktorant, nooremteadur

tel 55539665

 

 


NICOLA PAVANETTO
Doktorant, nooremteadur

Kreutzwaldi 5, D219

 


KAISA LINNO
Doktorant, nooremteadur

Turism

                                                Kreutzwaldi 5, D219


LY HÄRM-KASK
Doktorant, nooremteadur

Turism

                                                Kreutzwaldi 5, D221


FREDDY ROHTLA
Doktorant, nooremteadur

Kreutzwaldi 5, D219
:

 

                                        : 


MYLENE MARTINEZ
Doktorant, nooremteadur

Poollooduslike koosluste säästev majandamine

 

Kreutzwaldi 5, D219

CV ETIS: https://www.etis.ee/CV/Mylene_Martinez/est

 

 


MAARE MÕTTUS
Doktorant, nooremteadur

Tehis- ja pärandkooslused verdimevate putukate (Arthropoda: Diptera) elukeskkonna ja peremeesloomade kokkupuutekohana

 

Kreutzwaldi 5, D055

CV ETIS: https://www.etis.ee/CV/Maare_M%C3%B5ttus/est/

 

 


JAAN GROSBERG
Doktorant, ornitoloogia

Kreutzwaldi 5, D047

CV ETIS: