RURAL

Rural Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle destinations

 

Guidebook for Rural Lifestyle destination and product development

 

 https://gorural.countryholidays.info/en

 

 

 

Programme Priority: P2 Sustainable use of common resources

Programme Specific Objective: 2.1. Natural and cultural resources developed into sustainable tourist attractions

Sub-programme: Central Baltic

Duration: 01.06.2020 - 31.12.2022

Total budget: €1 132 638

ERDF: €917 249

 

Project Summary: 

There is a clear market demand for attractive tourism destinations that can respond to the latest travel trends: authentic lifestyle and sustainability. This provides the Central Baltic region with the opportunity to develop its rural tourism potential. The region can count on several traditional activities related to authentic rural lifestyle. These activities have the potential to attract tourists by offering them the opportunity to immerse themselves into the local everyday life. These activities entail voluntary work camps, hands-on handicraft and cooking workshops, farming, berry and mushroom picking, fishing, home visits, pop-up cafes and other cultural events.
 
To better market this regional potential, a cluster of Rural Lifestyle (RL) destinations (Söderhamn, Sweden; Åland & Lohja, Finland; Estonia; Latvia) will be established. The cluster will attract travel agencies and tourists from Asia and Europe to enable local tour operators to approach their overseas counterparts with variety of activities and tour packages.
 
The network of “RL Destinations" established by the project will be enabled and further expanded during and after the project lifecycle.

 

Project partners:

 1. Estonian University of Life Sciences (lead partner)
 2. University of Helsinki, Ruralia Institute, Finland
 3. Lohja City, Finland
 4. Enterprising Archipelago, Åland, Finland
 5. Söderhamn Municipality, Sweden
 6. NGO Estonian Rural Tourism, Estonia
 7. Gauja National Park Tourism Association, Latvia
 8. Latvian Country Tourism Association “Lauku celotajs”, Latvia

 

More information at:  Facebook: Rural lifestyle – Creating attractive rural lifestyle destinations

Project Manager: Lea Sudakova, lea.sudakova@emu.ee

 

 

 

Rural Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle destinations

 

Kesk-Läänemere programm kiitis 2020.a. maikuus heaks rahvusvahelise koostööprojekti "Rural Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle destinations"  (Atraktiivsete maaelulaadi tutvustavate sihtkohtade loomine).

Atraktiivsete ja reisimise trende järgivate turismisihtkohtade järele on selge turunõudlus - märksõnadeks siinkohal ehe elustiil ja jätkusuutlikkus. See nõudlus on märkimisväärselt kasvanud ka hiljutiste drastiliste muutustega turismisektoris COVID-19 puhangu tõttu. See on suure potentsiaaliga võimalus Läänemere piirkonna turismi jaoks. Piirkonnas on mitmeid autentset maaelulaadi tutvustavaid tooteid ja teenuseid, mida saaks turismisektoris enam kasutada, näiteks külastajate kaasamine igapäevaellu ja tegevustesse (vabatahtlike töölaagrid, põllumajandustöödes osalemine, tegevused loomadega jne), praktilised käsitöö- ja toiduvalmistamise õpitoad, marja- ja seenekorjamine koos nende hilisema valmistamisega, kalapüük traditsioonilisel moel, kodude külastused, pop-up kohvikud ja erinevad kultuuriüritused.
Nende võimaluste kasutamiseks luuakse projekti käigus maaelulaadi tutvustavate ja pakkuvate sihtkohtade klaster, kuhu kuuluvad Söderhamn´i piirkond Rootsist, Ahvenamaa & Lohja piirkond Soomest ning Eesti ja Läti tervikuna. Klastri eesmärgiks on pakkuda piisavat tootevalikut, et piirkond oleks atraktiivne välisturistidele ja reisikorraldajatele.
Projekti on kaasatud Aasia turu ekspert, kelle toel luuakse otsekontaktid sihtturgude reisibüroode ja reisikorraldajatega, et suurendada turistide arvu Aasiast Läänemere piirkonda. Samuti on projekti eesmärk pakkuda maaelulaadi tutvustavatele ja pakkuvatele sihtkohtadele uusi võimalusi ka Euroopa turgudel.

 

Tegevusi viivad ellu 8 partnerorganisatsiooni: 

 1. Eesti Maaülikool (Eesti) (juhtpartner)
 2. Helsingi ülikooli Ruralia Instituut (Soome)
 3. Lohja linn (Soome)
 4. Företagsam Skärgård r.f. (Åland, Soome)
 5. Söderhamni vald (Rootsi)
 6. Eesti Maaturism MTÜ (Eesti)
 7. Gauja Rahvuspargi turismiühendus (Läti)
 8. Läti maaturismi organisatsioon "Lauku ceļotājs” (Läti)

 

Projekti kestus: 01.06.2020 - 31.12.2022
Projekti eelarve: 1 132 638 EUR, millest ERDF toetus  917 249 EUR

Rohkem infot:  Facebook: Rural lifestyle – Creating attractive rural lifestyle destinations

Projekti juht: Lea Sudakova, lea.sudakova@emu.ee