Meie õppetool vastutab loodusturismi õppekava läbiviimise eest 

Eesti on tuntud oma eripärase ja mitmekesise looduse poolest, siin on loodushuvilisel lootust näha nii haruldasi taimi kui loomi, aga ka puutumatuid rabamaastike või väga kõrge liigirikkusega puisniite. Eesti loodus pälvib tähelepanu ka laiemalt - üha enam pakub see huvi välisturistidele. Loodusturism tähendab looduse mitmekesisuse tutvustamist loodust säästval moel. Selleks on vaja head looduse tundmist. Lisaks loodusgiidi pädevusele omandab loodusturismi eriala üliõpilane teadmisi loodusest laiemalt, aga ka ettevõtlusest ning turismindusest üldiselt. Kiirelt suurenev turistide arv võib hoolimatu käitumise tagajärjel kujutada ohtu meie suhteliselt puutumatule loodusele, mistõttu tark turismi korraldus ja planeerimine on hädavajalik.

Loodusturismi üliõpilane õpib bakalaureuseõppes: Eesti looduse mitmekesisust: (taime-, seene- ja Ioomaliigid, Eesti metsade, soode, niitude, mere, järvede ja jõgede elustik, Eesti geoloogia ja loodusgeograafia, Eesti põllumajandus- ja kultuurmaastikud) loodusturisminduse alaseid teadmisi (loodusturismi alused, jahi- ja kalaturism, turismiettevõtlus, projekti juhtimine ja kirjutamine, turunduse alused) loodusgiidi kutses vajalikke oskusi (võõrkeeled, suhtlemispsühholoogia, loogika alused, giiditeenus loodusturismis, riskid ja tööohutus loodusturismis, fotograafia, looduse vahendamise metoodika) keskkonnateadusi (keskkonnafilosoofia ja –eetika, keskkonnasotsioloogia, ökoloogia, üldbioIoogia, geoinfosüsteemid) looduskaitse ja keskkonnakorralduse põhimõtteid (keskkonnaõigus, looduskaitse alused, looduskaitse korraldus).

Loodusturismi bakalaureuseõppe läbinul on võimaIus jätkata erialaseid õpinguid magistrantuuris. Järgneva kaheaastase õppe jooksul on võimalik laiendada teadmisi nii looduse tundmise kui ka looduses toimuva turismi korraldamises jätkusuutlikul moel.

Selleks, et õpingute tähtsündmus – lõputöö – saaks koostatud igaühele meelepärasel teemal, olgu selleks, elusloodus, turism, planeerimine, looduskaitse või ökoloogiline koormustaluvus, on hea võtta ühendust kas meie või teiste õppetoolide spetsialistidega (link töötajatele), et leida endale varakult sobiv teema, mida uurida.

Meie teadlased on siinkohal välja pakkunud ka teemasid ja valdkondi, kus oodatakse aktiivseid tudengeid kaasa lööma:

Võimalikud on välitööd nii Eestis, Arktikas kui Kesk-Euroopas.

 

LÕPUTÖÖDE PAKKUMISED 2023/24