Aiandus

Eesti Maaülikooli ametlikud infolehed: 

 

Erialast õpet korraldab Aianduse õppetool. Ainult maaülikoolis toimub aianduse õpe, mille bakalaureuse ja magistritaseme õppekavad on  Haridus- ja teadusministeeriumi poolse täisakrediteeringuga.  See kinnitab, et viieaastase õppe (bakalaureuse ja magistritaseme) läbinud lõpetajatel on Euroopas tunnustatud ja akadeemilisel ning professionaalsel tasemel hea erialane ettevalmistus.

Eesti Maaülikooli erialade hulgas on aiandus olnud läbi aegade  populaarne. Selle eriala valinud üliõpilased õpivad tundma kõiki aiandusharusid:  köögi- ja puuviljandust, katmik- ja iluaiandust ning  aiakultuuride säilitamist. Samuti aianduse teaduslik-innovaatilisi probleeme, arengusuundi ja uurimismeetodeid. Vabaained annavad võimaluse saada osa teistegi valdkondade ainekursustest meie ülikoolis või võõrsil.

Konkurentsivõimeliseks majandamiseks aiandusturul on tarvis koolitada professionaalseid aiandusspetsialiste. Aianduseriala lõpetanud on nõutud töötajad puu- ja köögiviljade, samuti ilutaimede tootmise ja säilitamisega tegelevates ettevõtetes. Väga hea dekoratiivtaimede ja taimekahjustajate tundmine, oskus kujundada haljasalasid ja eraaedu ning juhtida haljasalade rajamis- ja hooldustöid lubavad töötada spetsialisti või juhina haljastusettevõttes.

Aianduse õppetoolil on mitmeid rakendusuuringute projekte, millest võtavad osa ka magistrandid. Teadustöö tulemusi tutvustatakse konverentsidel ja lõpuks võetakse tulemused kokku magistritöös. Doktorantuuris õppides on võimalik tegeleda süvendatult teadusprobleemide lahendamisega ja end täiendada nii Eestis kui välismaal. Saadud teadmised ja kogemused võimaldavad töötada erinevates õppeasutustes teaduri või õppejõuna. Erinevates riigiasutustes on aga võimalik anda oma panus meie hariduselu või põllumajanduse arendamiseks. 

Tudengid õpivad:Õuesõpe

 • kvaliteetsete aiasaaduste ( istikud, puu- ja köögiviljad) tootmist avamaal ja katmikalal;
 • haljasalade ja eraaedade kujundamist ning majandamist;
 • aiakultuuride sordiaretust;
 • aiasaaduste säilitamist;
 • ökonoomikat, turundust ja majandusanalüüsi.

Lõpetajad leiavad tööd:

 • kõrgkoolides ja teadusasutustes;
 • aianduserialade õpetajana ametikoolis;
 • aiandusfirma spetsialisti või juhina;
 • haljastusspetsialistina nii maal kui linnas;
 • konsulendina;
 • linna- ja vallavalitsustes, ministeeriumides jt riigiasutustes ning Euroopa Liidu institutsioonides.