Aianduse ettevõttepraktika

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi põllu-ja maamajanduslike erialade (aiandus, põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, loodusturism) õppekava ühe osana on teise õppeaasta üliõpilastele ette nähtud ettevõttepraktika, mis toimub ajavahemikul 16. juuni kuni 31. august. Praktika kestus on 6 nädalat ehk 30 tööpäeva.

Ettevõttepraktika peamiseks eesmärgiks on teoreetiliste teadmiste kinnistamine ja arendamine töökogemuse kaudu põllumajanduslikus tootmisettevõttes või teadusasutuses, kus on ka nn tootmisosakond. Praktika käigus peab üliõpilane omandama nii praktilise töö kui ka tööde organiseerimise kogemusi valitud erialal. Praktika korraldamiseks ja selle sihipärase käigu tagamiseks määratakse igale üliõpilasele nii ülikoolipoolne kui ka ettevõttepoolne juhendaja.

Ettevõttepraktika läbimiseks valib üliõpilane kooskõlastatult ülikoolipoolse juhendajaga põllumajanduslike ettevõtete nimekirjast endale sobiva ettevõtte. Vastav nimekiri on esitatud antud juhendi lõpus, kusjuures nimekirja saab täiendada


Praktika käigus peab üliõpilane:

  • tutvuma ettevõtte kõigi suundadega;
  • tudengit peab kaasama võimalikult kõigis tootmistsükli osades;
  • tutvuma võimalusel ettevõtte raamatupidamisega;
  • täitma katsepraktika päevikut regulaarselt

 

Aianduse ettevõttepraktikat koordineerib prof. Kadri Karp:
kadri.karp@emu.ee,
tel. 731 3514
Kreutzwaldi 5  - D182

 

Ettevõttepraktika dokumendid on kättesaadavad õppeinfosüsteemist
(materjalid on nähtavad õppeinfosüsteemi sisse loginud ja ainele registreerunud tudengile)

Aine info EMÜ õppeinfosüsteemis:  PK.1664 Praktika ettevõttes