2003. aastal kaitstud lõputööd

 

Magister  4+2

 1. Uustal, Maire; Taimekasutus Eesti mõisaaedades; juhendaja Ilmar Süda, MSc
 2. Vassiljev, Peeter; Kaasnev rekreatsioon, selle olemus ja tähtsus maastikuarhitektuurilises käsitluses; juhendajad Mart Külvik, PhD; Kristiina Hellström, PhD

      Bakalaureus  4+2

 1. Aloe, Maarja; Kooliaedade kujundamine Tartu Kunstigümnaasiumi näitel; juhendaja Sirje Vabrit, PhD
 2. Breede, Tanel; Maantee puhkealad; juhendaja Kristiina Hellström, PhD
 3. Habicht, Kristiina; Veekogu kultuurilooline tähendus ja selle säilitamine maastikul; juhendaja Koit Alekand, PhD
 4. Indus, Liina; Lääne maakonna kalmistud; juhendaja Kristiina Hellström, PhD
 5. Kesküla, Epp; Cohousing Tinggardeni (Taani) analüüsi näitel, selle võimalik rakendamine Eestis; juhendajad Toomas Muru, 5-aastane diplom; Jette Abel
 6. Kutti, Kristiina; Viljandi linna vanemate eraaedade kujundus. Näiteid 1920.-1930.aastatest; juhendaja Tiina Viir
 7. Kängsep, Kristel; Elukeskkonna analüüsimetoodika väljatöötamine Tartu Ropka-Variku piirkonna näitel; juhendaja Toomas Muru, 5-aastane diplom
 8. Liimask, Kristina; Katusaiaidee Tartu Fortuuna 1 näitel; juhendajad Sulev Nurme, MSc; Pille Koorberg
 9. Luik, Mari; Viljandi linnakalmistu rekonstrueerimine; juhendaja Nele Nutt, BSc
 10. Malmre, Triin; Keeni küla haljastuse ja heakorra põhimõtete väljatöötamine; juhendaja Peeter Vassiljev, BSc
 11. Merisalu, Evelyn; Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku haljastusprojekt; juhendajad Sulev Nurme, MSc; Kadri Jürimäe
 12. Männiste, Angela; Tartu mänguväljakute seisukord ja arengusuunad; juhendajad Sulev Nurme, MSc; Karin Holst
 13. Niibo, Kati; Rannametsa - Ikla ajaloolise maantee maastikuhoolduskava; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Maila Kuusik
 14. Oja, Liina; Nõo valla haljasalad; juhendaja Kristiina Hellström, PhD
 15. Padar, Elina; Rannu mõisapargi rekonstrueerimis- projekt; juhendaja Sulev Nurme, MSc
 16. Puniste, Kaisa; Maailma Tervishoiuorganisatsiooni Tervislike linnade liikumise ülevaade ja linnaplaneerimise põhimõtted; juhendaja Valdeko Palginõmm, MSc
 17. Põld, Toomas; Emajõeäärse dendropargi rekonstrueerimiskava; juhendaja Eino Laas, PhD
 18. Põllendik, Piret; Valgustuse kasutamine haljasaladel; juhendaja Mari Nõmmela, PhD
 19. Raidvee, Kerli; Liikluse rahustamine elamupiir- konnas ja liikluse rahustamise elementide näiteid Tartu Tähtvere linnaosa näitel; juhendaja Heiki Kalberg, BSc
 20. Salmistu, Sirle; Veekogu-äärsete puhkealade kujundamine Pangodi järve näitel; juhendaja Sulev Nurme, MSc; Tiia Ilmet
 21. Valk, Liis; Tänavahaljastuse probleemid tänapäeval Tallinna kesklinna linnaosa näitel; juhendaja Tiina Tallinn
 22. Visnapuu, Ragne; Tõrva Tantsumäe ja Linnamäe ideelahendus; juhendaja Koit Alekand, PhD