2014

2014. aastal kaitstud tööd

Magister

 1. Birgit Panksepp. Kasvukoha tootlikkuse ja niitmise mõju kahe tarnaliigi vegetatiivsele paljunemisele. Juhendaja Marek Sammul  

Bakalaureus

 1. Martin Meier. Harrastuskalastajate motiivid ja kalastamist takistavad tegurid Eestis. Juhendaja Tauno Jürgenstein
 2. Janel Miljand. Karstide mitmekesisus ja eksponeerimise võimalused turismis Kohila karstivaldkonna näitel. Juhendaja Aat Sarv
 3. Airi Kaljusaar. Käsitiivalised loodusturismi objektina. Juhendajad Tiit Randveer ja Lauri Lutsar
 4. Sirje Kuuder. Loodusturismi võimalustest erivajadustega inimestele. Juhendaja Lea Sudakova                                
 5. Kristjan Kuusela. Loosalu raba avaliku matka - ja õppekohana. Juhendaja Andres Jäärats
 6. Aivar Saarine. Matkarajad  liikumispuuetega inimestele Kagu - Eestis. Juhendaja Aivar Ruukel
 7. Kairi Puur. Ohustatud kahlajaliikide ja arvukuse muutused Baltimaade soodes. Juhendaja Hannes Pehlak
 8. Kelli Seppel. Õpilaste loodusteadmised ja keskkonnakäitumine. Juhendaja Kaire Lanno
 9. Liina Nestra-Junolaine. Otepää looduspargi matkaradade kasutamine ja külastajate rahulolu uuring. Juhendaja Lea Sudakova
 10. Marek Purgats. Transpordiinfrastruktuuri mõjud loomastikule ja nende vähendamine. Juhendaja Tiit Randveer ja Urmas roht. 
 11. Tanel Roht. Turismikorraldus Pokumaal. Juhendaja Urmas Roht